เภสัชฯ มข. รับรางวัลชนะเลิศ "อัตราผู้บริจาคโลหิตสูงสุด" ประจำปี 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มข. รับรางวัลชนะเลิศ "อัตราผู้บริจาคโลหิตสูงสุด" ประจำปีการศึกษา 2561 ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561
อ่าน 963 ครั้ง
13 ก.ย. 2561    Thapanee Seeharach

         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับ “รางวัลชนะเลิศอัตราผู้บริจาคโลหิตสูงสุด” จากจำนวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล และการผ่าตัดผู้ป่วย คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงขวัญ  จิตโรภาส รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รับมอบโล่เกียรติยศ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารพระราชทานปริญญาบัตรเก่า (ศาลาเดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ข่าว/นรางคณา  ฮอหรินทร์

ภาพ/มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »