สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้วยกาลพฤกษ์รำลึกคุณสถาบันสู่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

กองฯในสังกัดสำนักงานอธิการบดีพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการ ขับเคลื่อนกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้วยกาลพฤกษ์รำลึกคุณสถาบันทั่วภาคอีสานสู่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย
อ่าน 354 ครั้ง
14 ก.ย. 2561    Udomchai Supanavong

        โครงการ“สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้วยกาลพฤกษ์ รำลึกคุณสถาบัน”เป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันของ กองสื่อสารองค์กร  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างกระบวนการเชื่อมความสัมพันธ์กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชและการดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสื่อสารกิจกรรมองค์กรกระตุ้นการมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย โดย งานศิษย์เก่าสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษาฯพร้อมด้วยตัวแทนศฺษย์เก่า ได้เดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม-วันที่ 3 กันยายน 2561 รวม 5 ครั้งใน 17 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 1 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561    เดินทางไปยังจังหวัด บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี สุรินทร์  ครั้งที่ 2 วันที่  29 สิงหาคม 2561  เดินทางไปยังจังหวัด อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม  ครั้งที่ 3 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561   เดินทางไปยังจังหวัด มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร  ครั้งที่ 4 วันที่  23 สิงหาคม 2561    เดินทางไปยังจังหวัด เลย หนองบัวลำภู ครั้งที่ 5 วันที่  3 กันยายน 2561   เดินทางไปยังจังหวัด นครราชสีมา และ ชัยภูมิ
        สำหรับกิจกรรมในการดำเนินโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของศิษย์เก่าต่อการดำเนินกิจกรรมเก็บรวมรวมข้อมูลรายชื่อและช่องทางติดต่อกับศิษย์เก่านำมาจัดทำแผนพัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย และเพื่อการจัดตั้งชมรมให้ครบทุกจังหวัดตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย โดยมีการปลูกและการรับมอบกาลพฤกษ์เป็นกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของศิษย์เก่า
       นางปภาภร ดลประสิทธิ์  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เผยว่า การทำกิจกรรมโครงการครั้งนี้ป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆที่ เรามีความคาดหวังที่จะให้ศิษย์เก่าได้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราใช้ต้นกาลพฤกษ์อันเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ศิษย์เก่าทุกคนมีความทรงจำและผูกพันเพื่อเป็นสื่อบอกถึงความตั้งใจของมหาวิทยาลัยที่อยากให้ศิษย์เก่าได้มามีส่วนร่วมกับสถาบันอันเป็นที่รัก ซึ่งจากการเดินทางพบว่าศิษย์เก่าทุกคนต่างยังแสดงถึงความรักความผูกพัน ได้เล่าถึงการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในนามของศิษย์เก่า มข. อย่างน่าชื่นชม  
       สัมฤทธิผลตลอดโครงการ ตลอดเดือนสิงหาคม – 3 กันยายน 2561 ได้พบปะเพื่อพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นศิษย์เก่าจำนวน 135 คน มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนรายชื่อเพื่อนำไปใช้ในฐานข้อมูลศิษย์เก่า จากเดือน กรกฎาคม จำนวน 214 คนเพิ่มขึ้นเป็น 483 คน(ในเดือนสิงหาคม - 3 กันยายน 2561)คิดเป็นร้อยละ 125   สามารถรวบรวมสรุปข้อเสนอแนะที่มาจากศิษย์เก่าทั้งข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  ด้านการบริหารกิจกรรมด้านศิษย์เก่า ด้านการมีส่วนร่วมและช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และด้านการสื่อสารองค์กร  นอกจากนี้ยังมีจำนวนข่าวสารด้านกิจกรรมศิษย์เก่าในเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หมวดศิษย์เก่า) จากเดือนกรกฎาคม จำนวน 2 ข่าวเพิ่มขึ้นเป็น 7ข่าว (ในเดือนสิงหาคม - 3 กันยายน 2561)คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 71.42 และมีการส่งมอบและลูกต้นกาลพฤกษ์ไปยังจังหวัดต่างๆรวม 510 ต้น นอกจากนี้ยังมีข่าวเผยแพร่ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย  เกิดการผลิตสื่อผ่านทางยูทูปเพื่อแนะนำการปลูกดูแลต้นกาลพฤกษ์จำนวน 1 เรื่องที่  https://www.youtube.com/watch?v=F9b9dWzaIcg&t=1s    และมีการเปิดเพจเฟสบุคเพื่อใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมชื่อ “สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้วยกาลพฤกษ์รำลึกคุณสถาบัน” นอกจากนี้เพื่อให้ผลความสำเร็จของโครงการได้รับการเผยแพร่และเป็นแนวทางในการปฏิบัติจึงได้มีการนำผลของโครงการเข้าสู่กิจกรรม The 8thKKU Show and Share ในปี 2561 อีกด้วย  
 
ข่าว : อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ : นายปรีดี ศรีตระกูล งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »