สถาปัตย์ฯ ต้อนรับเทคนิคร้อยเอ็ดสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางอุดมศึกษา

อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานคณะสถาปัตย์ มข. เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
อ่าน 672 ครั้ง
14 ก.ย. 2561    กรรณภัสร์ สิริเกียรติ

      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ (สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ร่วมให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

     ในช่วงแรก อาจารย์ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ได้นำอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เดินชมบรรยากาศการเรียนการสอนภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งมีห้องปฏิบัติการเซรามิก  ห้องปฏิบัติการเฟอร์นิเจอร์  ห้องปฏิบัติการกราฟิกดีไซน์ และนิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบช่วงที่สอง ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  บรรยายในภาพรวมการจัดการเรียนการสอนของคณะฯและแนะนำหลักสูตรให้กับ คณาจารย์และนักศึกษาได้รับฟัง จากนั้น อาจารย์ ภาคินี เปล่งดีสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ ได้บรรยายแนะนำในส่วนของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ ในช่วงท้ายเป็นการเล่าประสบการณ์จากรุ่นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ที่ได้เข้าศึกษาต่อ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. เพื่อแนะนำการเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาต่อในสายอาชีวะศึกษาให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

      การศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด นอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนแล้วยังเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และยังเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาในสายอาชีวะศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ได้เปิดช่องทางการสมัครเข้าศึกษาต่อ 5 รอบด้วยกันคือ รอบที่ 1  การรับนักเรียนด้วย  Portfolio  โดยไม่มีการสอบข้อเขียน โดยมีเงื่อนไขจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.80 ขึ้นไป   รอบที่ 2 การรับระบบโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ รอบที่ 4 Admissions รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบ)  ทั้งนี้ต้องรอดูประกาศการรับเข้าและรายละเอียดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นระยะ

กรรณภัสส์ สิริเกียรติ : ข่าว
จักริน เงินทอง : ภาพ
พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ : ตรวจทาน


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »