"ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ มข."คว้ารางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่นประจำปี 2561

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
อ่าน 1,298 ครั้ง
17 ก.ย. 2561    Nitiya Chumapai

      เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี โดยมี นาายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 “ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life” ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบราชการ และสะท้อนภาพการทำงานของภาคราชการในปัจจุบัน  ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐ ประกอบด้วย 1) สาขาบริการภาครัฐ 2) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยในปี พ.ศ. 2561 มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 187 รางวัล

     โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการระดับดีเด่น ชื่อผลงานกับผลงาน "ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ Smart Trash Tracking System" โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบโล่เกียรติคุณแด่ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุด 

      รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง Smart Trash หรือถังขยะอัจฉริยะ ซึ่งนำเทคโนโลยี IOT (Internet of thing) เซนเซอร์ (Sensor) วัดปริมาณขยะ เซนเซอร์วัดความชื้นและอุปกรณ์ติดตำม GPS มาสร้างนวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ เพื่อการบริหารจัดการขยะในพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง และพัฒนาแอพพลิเคชั่น สร้างระบบแจ้งเตือนปริมาณขยะ เพื่อติดตามและวิเคราะห์ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทุกวันๆ เพื่อการบริหารจัดการขยะ สร้างนวัตกรรมเพื่อสนองนโยบาย Smart University ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยะที่เต็มไม่ได้รับการจัดการที่ดีจะส่งผลให้เกิดสุขภาวะต่อสิ่งรอบข้างในด้านลบหากมีการจัดการปริมาณขยะได้ทันเวลาได้อย่างเหมาะสมและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในการทิ้งขยะ จะทำให้กลไกการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สะอาดขึ้น ถูกสุขลักษณะและลดสภาวะโลกร้อน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเส้นทางขนขยะได้ ปัจจุบันได้ใช้ภายในสำนักหอสมุดและขยายจุดไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และจะขยายไปยังจุดอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปในอนาคต

 
ข่าว/นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย
ภาพ: สำนักงาน กพร.
https://smartcity.kmitl.io/smart-environment-smart-trash/

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »