สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา ดูงาน มข. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนยุคใหม่

ศุนย์นวัตกรรมฯ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 มข.
อ่าน 326 ครั้ง
19 ก.ย. 2561    Krittaporn Akkahat

สำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา กำลังดำเนินโครงการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อนำพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติที่สอดคล้องกับความต้องการ ภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการศึกษาสภาพจริง

 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นอีกหน่วยงานที่มีหน้าที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านสื่อนวัตกรรม การนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น ทำให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ทั้งยังช่วยให้อาจารย์ไม่ต้องกลับมาสอนในเรื่องเดิมซ้ำๆ ทำให้มีเวลาในการทำกิจกรรมในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น

 

โดยคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วย นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจากสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักสื่อสารองค์กร สื่อมวลชนรัฐสภา จำนวนทั้งสิ้น 15 คน และตัวแทนศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย นายจิตรกร สิริวัฒนากุล นายระบิล ภักดีผล และนายยุทธนา สุมามาลย์ เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลและร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

ข่าว : กมลพร อรรคฮาต
ภาพ : รวิภาส ภูแสง


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »