ทีมทันตแพทย์ ออกหน่วยทำฟันฟรีที่อ.ท่าลี่เขตชายแดนไทย-สปป.ลาว

ทีมทันตแพทย์ พร้อมทันตบุคลากร หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยรักษาโรคช่องปากประชาชนติดเขตชายแดน ที่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
อ่าน 498 ครั้ง
24 ก.ย. 2561    Wadchara Noichompoo

          เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของ อ.ทพ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์  ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” เนื่องในวันมหิดล 

          การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ครั้งนี้ ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ พร้อมกับให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง  โดยมีทีมทันตแพทย์พร้อมด้วยทันตบุคลากรกว่า 80 คน สามารถให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่อง ให้แก่ประชาชน และนักเรียนถึง 190 คน  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่สถานที่ออกหน่วยทันตกรรม ห่างจากชายแดนสปป.ลาวประมาณ 30 กิโลเมตร แม้จะมีโรงพยาบาลประจำอำเภอ แต่สัดส่วนของประชาชนต่อจำนวนทันตแพทย์ยังไม่สมดุล ทำให้ประชาชนยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมจำนวนมาก

          ในช่วงเช้าก่อนเริ่มให้บริการตรวจรักษา  ได้มีพิธีถวายสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล โดยมี อ.ทพ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์  เป็นผู้นำทันตแพทย์ และทันตบุคลากร กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบังเกิดเป็นคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกนานัปการ ความว่า  “ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม น้อมนำพระราชดำรัส ดำเนินตามพระราชกรณียกิจ และเชิญพระราชคุณธรรมจรรยา มาเป็นแนวทางการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน เพื่อความสุขความเจริญ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป”

          อ.ทพ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์  กล่าวว่า  “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  ขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  และได้ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ  ในการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ให้บริการรักษาทางทันตกรรมในรูปแบบหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารและผู้ด้อยโอกาส มีทันตสุขภาพที่ดี และส่งเสริมให้ชุมชนมีการเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ  เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากและให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขเพื่อพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ดี  “โครงการบริการรักษาทางทันตกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” ในวันนี้ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนก ผู้ทรงอุทิศตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยพระสติปัญญา พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการปรับปรุงการศึกษาแพทย์ การศึกษาพยาบาลและปรับปรุงโรงพยาบาลศิริราช โดยทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยทำความตกลงกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ เพื่อพัฒนาและวางรากฐานการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้า ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยเสมอว่าการสาธารณสุขเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ทรงเป็นพระอาจารย์ในการอบรมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขวิทยา เวชกรรมป้องกันและสุขาภิบาล รวมทั้งทรงส่งเสริมงานสาธารณสุขของประเทศอีกนานัปการ ด้วยพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐาน และพัฒนากิจการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้”

          นายทองอิน  อุบลชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่  กล่าวว่า  “ขอขอบพระคุณหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ได้เลือกลงพื้นที่มาบริการรักษาทางทันตกรรม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องวันมหิดล  พร้อมทั้งได้นำสิ่งของมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รู้สึกซาบซึ้งใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง”

          นายวันชัย โคตรมหา ราษฎรบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1 อ.ท่าลี่ กล่าวว่า “ขอบคุณคุณหมอมากๆ ที่ขูดหินปูนให้ผม ผมมีหินปูนเกาะฟันหนาเพราะสูบบุหรี่เยอะ สูบบุหรี่เยอะเมียก็บ่น วันนี้ได้มาขูดหินปูนเรียบร้อยแล้ว ขอให้สัญญากับหมอว่าหลังขูดหินปูนจะเลิกสูบบุหรี เพราะสูบแล้วจะเกิดโรคหลายอย่าง เช่น เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งกล่องเสียง เคยเห็นผู้ป่วยที่จ.พิษณุโลกเขาเจาะคอจะพูดแต่ละทีลำบากเหลือเกิน อยากบอกว่าคนที่ยังสูบบุหรีอยู่เลิกได้ก็เลิกเถอะ เสี่ยงต่อโรคร้ายหลายโรคเหลือเกิน”

ด.ญ.สิริยากร ฤทธิ์วิเศษ  นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ชั้นม.2 กล่าวว่า “วันนี้ได้ถอนฟัน 1 ซี่ หลังจากที่ปวดมาหลายวัน ที่จริงที่รพ.ท่าลี่ก็มีหมอฟันอยู่ แต่หมอมีน้อย คนไข้เยอะ ทำให้เวลาไปหาหมอต้องรอคิวนานมาก  รู้สึกดีใจมากที่คุณหมอจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาทำฟันให้ คุณหมอมือเบาถอนไม่เจ็บ ขอขอบคุณที่มาให้บริการถึงอำเภอท่าลี่ และถอนฟันให้หนู ต่อไปจะดูแลฟันให้ดีกว่าเดิมจะได้ไม่ปวดฟันอีก”

          ทพญ.วริษนันท์ ประสงค์วรานนท์  หน่วยส่งเสริมสุขภาพและการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล  หนึ่งในทีมทันตแพทย์อาสา  กล่าวว่า  “การที่เราสามารถช่วยเหลือประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือคนสูงวัยให้เขามีสุขภาพช่องปากที่ดี  ให้ความรู้เพื่อให้เขาใส่ใจสุขภาพช่องปากให้ดีขึ้น  เป็นสิ่งที่ได้ดำเนินตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  พระองค์ท่านเคยรับสั่งแก่ทันตแพทย์ประจำพระองค์ว่า "โรคฟันเป็นโรคของทุกคน การที่จะให้ราษฎรผู้ยากไร้ และอยู่ห่างไกลความเจริญ ต้องทิ้งท้องไร่ท้องนา เข้ามารับการรักษาในเมือง คงเป็นไปไม่ได้ น่าที่ทันตแพทย์ จะเดินทางไปดูแลเป็นครั้งคราว"  พระองค์ท่านอยากให้ประชาชนทุกคนได้มีสุขภาพช่องปากที่ดี สุขภาพฟันที่แข็งแรง  จึงรู้สึกดี และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมทันตแพทย์อาสา  แม้ตอนนี้อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แต่หากมีโอกาสก็จะร่วมออกหน่วยร่วมกับทีมทันตแพทย์อาสา แม้เรียนจบแล้วก็จะทำหน้าที่เป็นแพทย์อาสาตลอดไป”

          ด้วยสำนึกในน้ำพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของปวงชนชาวไทย ที่ทรงหยั่งรู้ถึงทุกข์ภัยไข้เจ็บและทรงมีพระเมตตาเอื้ออาทรห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ในท้องถิ่นทุรกันดาร หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เพียงแต่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษา  แต่ยังให้ความรู้เพื่อเฝ้าระวังโรคทางทันตกรรม หวังให้ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลและผู้ด้อยโอกาสได้มีความรู้ จะได้ห่างไกลจากโรคในช่องปาก และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู

ภาพ  :    วัชรา  น้อยชมภู  /  ธงชัย  การจุนสี

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »