ห้องสมุดมข.จัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนศ.ผู้พิการให้มีคุณภาพและเท่าเทียม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพื้นที่การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเข้าถึงและใช้บริการสำหรับนักศึกษาผู้พิการ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเท่าเทียมสำหรับนักศึกษา
อ่าน 742 ครั้ง
2 ต.ค. 2561    Nitiya Chumapai

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพื้นที่การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเข้าถึงและใช้บริการสำหรับนักศึกษาผู้พิการ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสำหรับนักศึกษา และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาผู้พิการ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ  

พื้นที่การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเข้าถึงและใช้บริการสำหรับนักศึกษาผู้พิการ อยู่บริเวณภายในสำนักหอสมุด ใกล้ประตูทางเข้า-ออกอาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2 ภายในพื้นที่การเรียนรู้ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเพื่อการสืบค้นสารสนเทศ พร้อมหูฟัง จำนวน 2 เครื่อง โต๊ะนั่งอ่านและนั่งพักผ่อน ชั้นวางหนังสือ และหนังสืออักษรเบรลล์ นักศึกษาผู้พิการสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาผู้พิการและผู้สูงอายุที่เดินทางมาใช้บริการหอสมุดกลาง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดเตรียมรถเข็นนั่ง (Wheelchair) ไว้ให้บริการ ณ ประตูทางเข้า-ออกอาคารหอสมุดกลาง จำนวน 2 จุด คือ 1) ประตูทางเข้า-ออกอาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2  (มีทางลาดสำหรับขึ้น-ลง) และประตูทางเข้า-ออก KKU Maker Space ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุด (ใกล้ลานจอดรถ) 

และนอกจากนี้สำนักหอสมุดยีงอำนวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษาผู้พิการได้มีเวลาในการอ่านและศึกษาค้นคว้านานขึ้น สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบสิทธิการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษาผู้พิการเป็น 2 เท่าของนักศึกษาปกติ คือ สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศจาก  40 รายการ เป็น 80 รายการ และเพิ่มเวลาการยืมจาก 15 วัน เป็น 30 วัน


ข่าว : อัคริมา สุ่มมาตย์

ภาพ/ข้อมูล : ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »