คณะเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Can Tho University ป.เวียดนาม

คณะเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม
อ่าน 236 ครั้ง
4 ต.ค. 2561    Patthama Thukkhane

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Ngo Thi Phuong Dung จาก Biotechnology Research and Development Institute, Can Tho University ประเทศเวียดนาม ภายใต้การสนับสนุนทุน International Visiting Scholar ของกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการของอาคันตุกะชาวต่างประเทศคือระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 Assoc. Prof. Dr. Dung ได้ร่วมศึกษาวิจัยกับคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Functional thermotolerant yeasts isolated in Vietnam and their application for ethanol fermentation and fruit wine production” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 และให้เกียรติเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Specialized English for Sciences and Technology : Skills for Reading, Writing and Speaking” เมื่อวันที่ 31สิงหาคม 2561 ทั้งสองกิจกรรมได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและคณะวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »