คณะสัตวแพทย์ มข. จัดโครงการ“ราตรีน้องใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 32”

22 กันยายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ“ราตรีน้องใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 32” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยผ่านกิจกรรม
อ่าน 208 ครั้ง
5 ต.ค. 2561    Yunyong Vangprecha

     เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 17.30–22.30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดงาน “ราตรีน้องใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 32”  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย ชั้น 2  อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-6 รวมจำนวน ทั้งสิ้น 295 คน   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยผ่านกิจกรรมรายงานตัวน้องใหม่และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้องภายในคณะ อันเป็นกิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีและก่อให้เกิดความความรักความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาโดยมี ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมี ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »