หอสมุด มข.ร่วมแสดงนวัตกรรม Smart Livingในงาน Khon Kaen Smart City Expo

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้นำนวัตกรรม Smart Living ในงาน “ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ เอ็กซ์โป” เกื้อกูล ก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
อ่าน 1,800 ครั้ง
6 ต.ค. 2561    Nitiya Chumapai

     วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้นำนวัตกรรม Smart Living อาทิ Smart Parking, Smart App Indoor Tracking, 3D Cultureal Lanscape , Smart Agricultural และ Smart Trash ถังขยะอัจฉริยะ นวัตกรรมที่หลายส่วนให้ความสนใจ นวัตกรรม Smart Living ถูกนำมาแสดงนวัตกรรม ในงาน “ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ เอ็กซ์โป” เกื้อกูล ก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง #BeyondSmartCity
      ในงานพบกับการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะผู้ขับเคลื่อนขอนแก่นอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมทางสังคมโดยคนขอนแก่นเพื่อคนขอนแก่น ชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้ และพูดคุยใกล้ชิด แลกเปลี่ยนไอเดียการพัฒนาขอนแก่นกับ key man ในด้านต่างๆ มาร่วมกันออกแบบเมืองขอนแก่นที่เราต้องการ ส่งเสียงและลงมือร่วมขับเคลื่อนขอนแก่นไปด้วยกัน โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดงาน มีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกถา "เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
       นางสาวจีรภา สิมะจารึก รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมบุคลากรและนักศึกษาผู้พัฒนานวัตกรรมบริการของสำนักหอสมุด แสดงภายในงานภายใต้บูธ Smart Living ประกอบไปด้วย Smart Parking, Smart App Indoor Tracking, 3D Cultureal Lanscape , Smart Agricultural และ Smart Trash ถังขยะอัจฉริยะ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก และได้รับเกียรติจากประธาน พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมพร้อมให้ความสนใจนวัตกรรมของสำนักหอสมุดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนวัตกรรม Smart Trash หรือถังขยะอัจฉริยะ ซึ่งได้รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการระดับดีเด่น ชื่อผลงานกับผลงาน "ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ Smart Trash Tracking System" ซึ่งนำเทคโนโลยี IOT (Internet of thing) เซนเซอร์ (Sensor) วัดปริมาณขยะ เซนเซอร์วัดความชื้นและอุปกรณ์ติดตำม GPS มาสร้างนวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ เพื่อการบริหารจัดการขยะในพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง และพัฒนาแอพพลิเคชั่น สร้างระบบแจ้งเตือนปริมาณขยะ เพื่อติดตามและวิเคราะห์ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทุกวันๆ เพื่อการบริหารจัดการขยะ สร้างนวัตกรรมเพื่อสนองนโยบาย Smart University ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยะที่เต็มไม่ได้รับการจัดการที่ดีจะส่งผลให้เกิดสุขภาวะต่อสิ่งรอบข้างในด้านลบหากมีการจัดการปริมาณขยะได้ทันเวลาได้อย่างเหมาะสมและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในการทิ้งขยะ จะทำให้กลไกการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สะอาดขึ้น ถูกสุขลักษณะและลดสภาวะโลกร้อน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเส้นทางขนขยะได้ ปัจจุบันได้ใช้ภายในสำนักหอสมุดและขยายจุดไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และจะขยายไปยังจุดอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปในอนาคต 
 
ข่าว: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย
ภาพ: นางมุกดา ดวงพิมพ์
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »