สืบทอดประเพณีความศรัทธาของชาว มข.

พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดงรักษาวิถีวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม เสริมความเป็นสิริมงคลแด่บุคลากร นักศึกษาและประชาชน
อ่าน 2,224 ครั้ง
8 ต.ค. 2561    Udomchai Supanavong

        วันพุธที่ 14  พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะได้จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่บุคลากรและนักศึกษา
        นางสาวรัชนี เกตุแก้ว หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เผยว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำพิธียกศาลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2509  ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงจึงได้เป็นที่เคารพสักการะ และนักศึกษาน้องใหม่ต้องทำพิธีไหว้เจ้าพ่อมอเพื่อฝากตัวเป็นลูกเจ้าพ่อมอดินแดงทุกคน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เสริมสร้างเป็นเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากร นักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์จึงได้จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ต่อเนื่องกันมา โดยในปี 2547 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีมติให้ดำเนินการก่อสร้างศาลาธรรมสถานเจ้าพ่อมอดินแดง ขึ้นใหม่ ในวาระที่มหาวิทยาลัยได้สถาปนามาครบ  40  ปี ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดูแลพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ และด้วยสำนึกแห่งกตัญญูกตเวทิตาต่อสถานศึกษา  การจัดงานงานสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงถือเป็นงานประเพณีที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงความเคารพบูชาและความศรัทธา นอกจากนั้นยังได้เชิญชวนเพื่อการระดมทุนเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนกองทุนมอดินแดง  ณ บริเวณศาลาธรรมสถานเจ้าพ่อมอดินแดง ที่ตั้งพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       นายบัญชา พระพล ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า พิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงนับเป็นประเพณีที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นและสืบทอดกันมา ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงคือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมอดินแดงแห่งนี้ สมาชิกใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาใหม่ อาจารย์ใหม่ บุคลากรใหม่ เมื่อเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะมาไหว้สักการะฝากตัวเป็นลูกเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อให้ท่านปกป้องคุ้มครองและดลบันดาลประทานพรให้อยู่เย็นเป็นสุข การงานราบรื่น การเรียนสำเร็จ และทุกวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ/หน่วยงาน ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จะร่วมใจสามัคคีกันมาบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง นับเป็นประเพณีสำคัญประจำปีของชาว มข. โดยในส่วนของศูนย์วัฒนธรรมซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมประเพณี ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการดำเนินงานต่อเนื่องมาโดยในปีนี้ได้ทำหน้าที่ในการจัดพิธีการการบวงสรวงสักการะ ดนตรีไทยมโหรีปี่พาทย์และการแสดงสมโภชเพื่อให้งานบวงสรวงมีสำเร็จตามเป้าหมายและสะท้อนวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น
      สำหรับกิจกรรมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดงในวันพุธที่ 14  พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะทำพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรมและจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ต่อด้วยพิธีพราหมณ์นำบูชาเทพยดา อัญเชิญเทวดาและอ่านโองการ จากนั้นนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. รำบวงสรวง และ บรรเลงดนตรีไทย โดย นักศึกษาแขนงวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปะกรรมศาสตร์ มข.  นอกจากนี้ยังมีการประกวดหมอลำประชันกลอน และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ส่วนกิจกรรมในภาคค่ำ เป็นการแสดงสมโภช เจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2561 รำถวายมือ จากคณะหมอลำใจเกินร้อย บอย ศิริชัย และการแสดงจากคณะลิเกวัชรินทร์ก้องฟ้าเมืองย่าโม เสร็จสิ้นพิธีในเวลา 24.00 น.
        จึงใคร่ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และชาวจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมในพิธีตามกำหนดการดังกล่าว
 
ข่าว : อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ : แฟ้มภาพกองสื่อสารองค์กร
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »