ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระครั้งที่34 อุทิศถวาย ร.9

ชาว มข.และประชาชนกว่า 300 คน ร่วมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9 ตลอดแนวสะพานบุญที่สงบร่มรื่นพร้อมสืบทอดอัตลักษณ์ผ้าไทยอย่างงดงาม
อ่าน 1,613 ครั้ง
9 ต.ค. 2561    Udomchai Supanavong

      วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ โดย ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ได้กิจกรรม ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ณ พุทธศิลป์สถาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทางเดินศึกษาธรรมชาติสวนไทร(สะพานบุญ) ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ประชาชนจากชุมชนโดยรอบมาร่วมทำบุญตักบาตรกว่า 300 คน
     นาย บัญชา พระพล ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า กิจกรรม "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ" ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 34 เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสทำบุญในวันพระของทุกเดือน และยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งโครงการนี้จะเป็นกิจกรรมประจำของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะดำเนินการต่อเนื่องไปทั้งนี้จากความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมาเริ่มเป็นที่รู้จักและมีผู้มาทำบุญเป็นประจำ อีกทั้งเริ่มมีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและชาวจังหวัดขอนแก่นที่เริ่มให้ความสนใจ ทั้งนี้ด้วยความมีอัตลักษณ์ของกิจกรรมบุญประกอบกับเรามีพื้นที่ พุทธศิลป์สถาน ที่มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งเราเรียกส่วนที่เชื่อมต่อนี้ว่า”สะพานบุญ”เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่สงบร่มเย็นในการประกอบพิธีบุญ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 34  เรามีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 จึงได้เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระที่ 9 ตุลาคม 2561นี้
     สำหรับพิธีได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 7.30 น. รศ. ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 จากนั้นพระสงฆ์จำนวน 5 รูปประกอบพืธีและรับบิณฑบาตจากผู้มาร่วมงานตามแนวทางเดินสะพานบุญจนเวลา 8.30 น.จึงเสร็จสิ้นพิธี
     สำหรับพุทธศาสนิกชนแล้ว การตักบาตร เป็นการทำบุญที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จัก และปฏิบัติมากกว่าการทำบุญประเภทอื่นๆ การตักบาตรนั้นยังถือว่าเป็นการทำบุญประจำวันของชาวพุทธ โดยเชื่อว่าการออกบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิ ให้ได้รับส่วนบุญ ซึ่งการทำบุญตักบาตรยังมีเหตุสำคัญคือ เป็นการสั่งสมบุญในแต่ละวัน เพื่อนำความสุขมาให้ชีวิต   เป็นกิจกรรมการเริ่มต้นวันใหม่ที่ทำให้จิตใจแจ่มใส เพื่อให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง เป็นความเชื่อในเรื่องการทำที่พึ่งคือบุญให้แก่ตนเองในอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยรักษาพุทธประเพณี ช่วยช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ศึกษา ปฏิบัติพระธรรมวินัย แล้วนำมาสั่งสอนให้ประชาชนได้รับรสแห่งพระธรรมด้วย อีกทั้งยังดำรงตนเป็นตัวอย่างด้านความประพฤติดีงามของสังคม (อ้างอิง :https://palungjit.org)
 
ภาพ/ข่าว : อุดมชัย สุพรรณวงศ์
 
      
 
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »