นักศึกษา มข. คว้ารางวัล ผลโหวตสูงสุดจากรายการ “ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต” ปี4

ทีมนักศึกษามข. 5 คนจาก 5 คณะ คว้ารางวัลชนะเลิศเอาชนะใจผู้ชมได้รับผลโหวตสูงสุดของประเทศ จากรายการ “ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต” ปี 4 “น้ำคือชีวิต” รับรางวัลไปศึกษาดูงานเมือง ฮานอย ประเทศเวียดนาม
อ่าน 1,144 ครั้ง
9 ต.ค. 2561    Kunnigar Rattanaprasertsri

          ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ “ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต” ปี 4 “น้ำคือชีวิต” ภายใต้ชื่อโครงการ “การบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่นเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับผลการโหวตจากผู้ชมรายการในอันดับสูงสุด โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการถ่ายทำและออกอากาศทางช่อง NOW 26 และได้รับผลโหวต จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นทีมที่ได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยได้ไปศึกษาดูงานเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรแบบยั่งยืน และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ณ เมือง ฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2561

          นักศึกษาจาก 5 คณะ ได้แก่ นางสาว ถิรดา ดีมืด จาก คณะเกษตรศาสตร์ สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม นายเศรษฐคุณ เหมทานนท์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และ นายนรเทพ จิพายัพ นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นางสาววิจิตรา สานุสันต์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และนางสาวธารณีนุช ศรีกะสอน คณะนิติศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

           การได้รับคัดเลือกให้เป็นทีมที่ได้ไปศึกษาดูงาน ณ เมือง ฮานอย ประเทศเวียดนาม  ในครั้งนี้  เป็นโอกาสของการได้ศึกษาดูงานเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรแบบยั่งยืน และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น  โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำสิ่งที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย  โดยการได้เข้าศึกษาดูงานที่ Vietnam national university of agriculture มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งชาติเวียดนาม (VNUA)   ในการศึกษาดูงานที่ Bat trang ceramic village หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา Bat trang ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อุดมไปด้วยดินแม่น้ำ  หมู่บ้านนี้ถือว่ามีทรัพย์ในดินเพราะมีส่วนผสมในการทำเครื่องเคลือบดินเผาที่มีความเหมาะสม   

          จากนั้น ได้เข้าศึกษาดูงานที่ Thanh van commune’s agricultural cooperative ซึ่ง thanh Oai district มีชื่อเสียงในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์   และได้เข้าศึกษาดูงานที่ HANOI Thanh Xuan Organic Vegetables  ซึ่งเป็นชุมชนผู้ริเริ่มนำผักอินทรีย์ เผยแพร่สู่ชาวเวียดนามและยังเป็นแหล่งรายได้ที่ยั่งยืนของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยจากชนบทอีกด้วย  สุดท้าย  ได้เข้าเยี่ยมชมวิหารวรรณกรรมวัดโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก และยังเป็นสถานที่ใช้สอบจอหงวนในสมัยโบราณ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ว่า "คนดี สำคัญกว่า คนเก่ง" อีกด้วย

ข่าว/ภาพ : รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »