Net Zero ตึกประหยัดพลังงาน ตำรานอกห้องเรียนชาว มข.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชม อาคาร Net Zero อาคารกองสื่อสารองค์กร ซึ่งใช้พลังงานเท่ากับ 0
อ่าน 272 ครั้ง
9 ต.ค. 2561    Jiraporn Pratomchai

         วันนี้ (9 ตุลาคม 2561)  เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์  ประธานคณะกรรมการพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น นำโดย อาจารย์วิรงรอง มงคลธรรม อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์   พร้อมด้วยนักศึกษา 12 คน คน ณ อาคาร Net Zero Energy Building  กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์  ประธานคณะกรรมการพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า เดิมมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก จึงนำแนวคิดการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานสุทธิเท่ากับศูนย์มาพัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน ซึ่งได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงานและสิ่งแวดล้อมพลังงาน ในการสร้างอาคารในรูปแบบ Net Zero Energy Building  อาคาร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็น Net Zero Energy Building  แห่งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เป็นการออกแบบอาคารให้มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ โดยเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนอุปกรณ์ในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพสูง ออกแบบตัวอาคารให้ใช้พลังงานน้อย และติดตั้งเทคโนโลยีการผลิตพลังงานใช้ในอาคาร เช่น การผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งหวังให้อาคารแห่งนี้เป็นต้นแบบให้กับอาคารอีกหลายแห่งในประเทศไทย เพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานสำหรับโลกอนาคต
         เดิมอาคารสำนักงานของ กองสื่อสารองค์กร เป็นอาคาร 2 ชั้น ที่เชื่อมต่อจากด้านหลังของ อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 (อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเดิม) ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นบนเป็นสำนักงานของกองสื่อสารองค์กร และชั้นล่างมี 2 ส่วน คือ ห้องรับรอง และโรงอาหารแบบเปิดที่ไม่มีกำแพงกั้น โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อนุมัติให้ทีมวิจัยได้พัฒนาปรับปรุงเป็นอาคารต้นแบบที่สามารถใช้พลังงานสุทธิภายในอาคารเป็นศูนย์ได้ เนื่องจากกองสื่อสารองค์กรเป็นหน่วยงานสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะได้เผยแพร่ผลงานวิจัยนี้ออกสู่สาธารณะชน และจะได้ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาอาคารแห่งนี้เพื่อเป็นการบริการความรู้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่เหมาะสมสำหรับอาคารในประเทศไทยต่อไป

 

ภาพ / ข่าว : กนกพร  หลักคำพันธ์ นักศึกษาสหกิจ กองสื่อสารองค์กร


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »