เศรษฐศาสตร์ วนค.เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561
อ่าน 582 ครั้ง
10 ต.ค. 2561    Anirut Sootinan

               วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล และดร.มัลลิกา สมพลกรัง ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 15 คน (5 ทีม) เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มกาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมทั้งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตด้วย และยังได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย กับสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย THAILAND 4.0 กับสงครามการค้า (TRADE WAR) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และรองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย 

ภาพ /ข่าว : ผศ. ดร.ธเนศ วัฒนกูล
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »