มข.อบรมเพิ่มผลผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์บ่มความรู้ นศ.

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการสัมมนาหัวข้อ การเพิ่มผลผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 927 ครั้ง
10 ต.ค. 2561    Raviporn Saisaenthong

       เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการสัมมนาหัวข้อ การเพิ่มผลผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  โดยมี ศาสตราจารย์ อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       การสัมมนาหัวข้อ การเพิ่มผลผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และพัฒนาคณาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากร ในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างคณาจารย์ กับ บุคลากร ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
       ศาสตราจารย์ อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี  ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์ Center of Robotic excellence โดยมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมอยู่ด้วย ซึ่งทางรัฐบาลหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ออกระเบียบต่างๆเพื่อจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมากขึ้น
       “เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนจบออกไปทำงานในอุตสาหกรรม และ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับรู้ถึงประโยชน์และสิทธิประโยชน์ต่างๆทางกฎหมาย เมื่อมีการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและ หุ่นยนต์ จึงจัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน่วยงานที่เป็นเลิศด้านงานวิจัย สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม”ศาสตราจารย์ อภิรัฐ กล่าว
        การสัมมนาแบ่งเป็นภาคเช้าและบ่าย โดยในภาคเช้า มีการบรรยายหัวข้อ “การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วย connected industries เพื่อเข้าสู่ SME 4.0”  โดย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีส่งเสริมอุตสาหกรรม หัวข้อ “ทำไมต้องใช้ระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม” โดย นายธนารักษ์ โกศัลวิตร Vice President บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) ภาคบ่าย เป็นการเสวนา หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อใช้ระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์”  โดยตัวแทน CoRE ตัวแทน BOI   


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »