คณะบริหารธุรกิจ ร่วมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ Crowne Plaza Vientiane

Executive Summary for the MOU between and Crowne Plaza Vientiane คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และโรงแรม Crowne Plaza Vientiane ร่วมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
อ่าน 589 ครั้ง
11 ต.ค. 2561    Anirut Sootinan

               วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ รองคณบดี และคณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ เดินทางไปยังโรงแรม Crowne Plaza Vientiane ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

โรงแรม Crowne Plaza Vientiane เป็นโรงแรมในเครือ InterContinental Hotel Group หรือ IHG ที่มีโรงแรมในเครือจำนวน 5,431 โรงแรม ในกว่า 100  ประเทศ โดยมีจำนวนโรงแรมมากที่สุดในโลกเป็นอันดับ2 รองจากโรงแรมในเครือ Marriott ที่มีการควบรวมกิจการร่วมกับ Starwood Hotels and Resorts

ผลจากการประชุมหารือได้ข้อสรุปในประเด็นความร่วมมือด้านต่างๆดังนี้

1. ความร่วมมือด้านการฝึกงานและสหกิจศึกษา โรงแรม Crowne Plaza Vientiane จะยินดีรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาจากทุกสาขาเพื่อฝึกในแต่ละแผนกที่เหมาะสม (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ) โดยคณาจารย์ในหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เช่น ภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ทักษะทางคอมพิวเตอร์

2. ความร่วมมือด้านการวิจัยในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการ โรงแรม Crowne Plaza Vientiane จะอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลการทำวิจัย การเก็บข้อมูล การให้คำปรึกษาการจัย และ/หรือเป็นผู้ร่วมวิจัย โดยการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมการบริการ และโรงแรม Crowne Plaza Vientiane ด้วย

3. การให้คำปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา โครงงานสหกิจนักศึกษาจะมีคณาจารย์สหกิจศึกษาเป็นผู้ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา 4 เดือน หัวข้อโครงงานฯของนักศึกษาจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของ โรงแรม และโครงงานฯจะต้องเป็นประโยชน์ต่อโรงแรม Crowne Plaza Vientiane และภาพรวมในอุตสาหกรรมการบริการด้วย

4. การจัดหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตร IHG Academy คณะบริหารธุรกิจจะช่วยจัดหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมให้แก่โรงแรมในหลักสูตร IHG Academy และ/หรือการจัดอบรมต่างๆ

5. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ได้แก่ การเยี่ยมชมและเรียนรู้ระบบงานในโรงแรมแต่ละแผนก (Back of the House’s visiting) การเชิญบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของโรงแรมมาให้ความรู้แก่นักศึกษาในรายวิชา และการจัดอบรมให้ความรู้โดยคณาจารย์ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานแก่บุคลากรในโรงแรม

โดยการประชุมหารือครั้งนี้จะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและโรงแรม Crowne Plaza Vientiane อย่างเป็นทางการในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรม Crowne Plaza Vientiane อีกครั้ง

ภาพ / ข่าว : ดร.จตุราพร สีหาบุตร

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »