อาจารย์ มข. เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาซียน นำทีมคณะผู้บริหารสถาบันฯและอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
อ่าน 314 ครั้ง
12 ต.ค. 2561    Piranut Aimthong

          สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (IRDTP) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ,National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาในประเทศไทย รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 ณ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น

            โดยในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาซียน นำทีมคณะผู้บริหารสถาบันฯ และอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น และวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระยะที่ 2  ณ  National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น  โดยได้รับเกียรติในการกล่าวต้อนรับ โดย Mr.Nobuya Takaoka, President of National Institute for School Teacher and Staff Development   Mr.Tsutomu Takaguchi,  Deputy Secretary General of National Institute for Education Policy Research  และ ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา และ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงที่มาของโครงการดังกล่าว

          สำหรับกิจกรรมเป็นการรับฟังบรรยาย เรื่อง Trends of global education reform โดย Mr.Yurita Makito,  Senior Fellow of NITS  และ รื่อง Trends of educational reform in Japan โดย Mr.Matsuki Kenichi,  Professor at University of Fukui  และการอภิปรายร่วมกันของกลุ่มผู้เข้าอบรมในประเด็น Trend of educational reform and issue of school education in Thailand

 

 

ข่าว  พีรณัฐ  เอี่ยมทอง

ภาพ  ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »