มข.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณกุศล

บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 พัฒนาพื้นที่สีเขียวเป็นเป็นสาธารณประโยชน์สำหรับชาวขอนแก่นทุกคน
อ่าน 736 ครั้ง
12 ต.ค. 2561    Udomchai Supanavong

        วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานโดยกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม“ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9” ด้วยการปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืชต้นกกบริเวณบึงสีฐาน(ฝั่งตะวันออก) มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจของชาวขอนแก่นใน ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 โดยมี ผศ. ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นผู้กล่าวรายงานและ ผศ.พนมชัย  วีระยุทธศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนงาน ตลอดจนบุคลากร นักศึกษาที่มาร่วมงานจำนวนมาก 
         ผศ.พนมชัย  วีระยุทธศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน โดย กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินภารกิจบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ถนนและการจราจร การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การผลิตพลังงานสะอาด การจัดการพื้นที่ให้มีทั้งพื้นที่การศึกษา พื้นที่สาธารณะเพื่อนันทนาการ พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดูแลและห่วงใยสังคมรอบด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดีให้บุคลากรที่อาศัยและทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข โดยได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อทำความดีตอบแทนสังคม  ทั้งนี้ ด้วยความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อย่างหาที่สุดมิได้  และเป็นการแสดงความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้เชิญชวนให้ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนทั่วไปผู้มีจิตอาสา ร่วมกันปฏิบัติความดีน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีหน่วยงานหลักที่เข้าร่วมงานคือ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน  กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  กองบริการหอพักนักศึกษา และกองคลัง รวมกว่า 150 คน 
           สำหรับกิจกรรมในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรกของโครงการได้เริ่มขึ้นในเวลา 8.30 น.ด้วยการปลูกต้นไม้ตลอดแนวถนนจากสนามกีฬาสีฐานหลังโรงเรียนสาธิตอนุบาลไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นพื้นที่โครงการ “ชาว มข. ปลูกยางนาถวายในหลวง ร.10”ในการพัฒนาทางเดินศึกษาธรรมชาติอุโมงค์ต้นไม้ โดยเป็นการปลูกต่อเนื่องเพิ่มเติมด้วยต้นยางนา จำนวน100 ต้น และตะเคียน จำนวน 100 ต้น.จากนั้นในเวลา 9.30 น.จึงได้ร่วมกันไปปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืชต้นกกบริเวณบึงสีฐาน(ฝั่งตะวันออก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืชต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2561 จากนั้นกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม จะได้ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการและดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามเจตนารมย์ของโครงการและผู้ที่มาร่วมงานทุกคนต่อไป
 
ข่าว/ภาพ : อุดมชัย สุพรรณวงศ์
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »