อาจารย์มข. เข้าร่วมอบรมการสร้างแบบทดสอบออนไลน์กระตุ้นการเรียนรู้

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย Nearpod แก่คณาจารย์ มข. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มข.
อ่าน 257 ครั้ง
12 ต.ค. 2561    Krittaporn Akkahat

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 . ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย Nearpod" แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในการอบรมครั้งนี้จะช่วยให้อาจารย์สามารถสร้างสื่อการสอนแบบ Interactive ด้วยโปรแกรมช่วยทำแบบทดสอบ Nearpod” ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น ตลอดการอบรมมีการแนะนำเครื่องมือและฝึกปฏิบัติจริง มีการสมมุติให้ผู้เข้าอบรมเปลี่ยนเป็นผู้เรียน สร้างความสนุกสนานและกระตุ้นการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้เป็นอย่างมาก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมอบรม 31 คน


ข่าว/ภาพ : กมลพร อรรคฮาต


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »