วิศวะ มข. ต้อนรับและแนะแนวศึกษาต่อให้นักเรียนกวดวิชาเดลต้าที อคาเดมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับและแนะแนวทางศึกษาต่อ-โอกาสเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น แก่นักเรียนกวดวิชาเดลต้าที อคาเดมี 230 คน
อ่าน 218 ครั้ง
19 ต.ค. 2561   

               เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2561  เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกเพียรวิจิตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดย รศ.ดร.ลัดดา  ตันวาณิชกุล  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  กล่าวต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาเดลต้าที อคาเดมี  จำนวน  230 คน  ในโอกาสที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะ   ในโอกาสนี้  คุณสุมนา  เยาวมาตย์  ได้บรรยายพิเศษเรื่อง  แนวทาง - โอกาส เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากนั้น อ.ดร.ภูริพงศ์  สุทธิโสภาพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ชี้แนะแนวทางสู่ “วิชาชีพวิศวะ”  การเตรียมความพร้อมเข้าสอบ รวมทั้ง การติดตามข่าวสารต่าง ๆ  ข่าวการรับสมัคร   อาทิ  https://www.en.kku.ac.th/webหรือ FACEBOOK: engineering@kku 
              ส่วนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กำหนดรับตามระบบ TCAS เป็น 5 รอบ ดังนี้
รอบที่  1   คือ  รอบ portfolio
รอบที่  2   คือ  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รอบที่  3   คือ  รับตรงทั่วประเทศ
รอบที่  4   คือ  แอดมิชชั่น
รอบที่  5   คือ  การรับตรงอิสระ
 
 
 
 
นภา/ ภาพ-ข่าว
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »