มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประจำปี 2561 ณ พระราชานุสาวรีย์ ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น
อ่าน 221 ครั้ง
20 ต.ค. 2561    Boripat Tasee

          วันนี้ (20 ตุลาคม 2561) รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ หน่วยงาน ผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชสักการะเนื่องในวันคล้าย “วันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่ 99” ประจำปี2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

          สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ทรงเป็นพระบรมราชชนนีของพระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป 7 เมษายน ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ.2440 เป็นระยะเวลา 8 เดือนเศษ พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในงานราชบ้านเมือง ด้วยพระวิริยะปรีชาญาณ พระอัจฉริยภาพ และพระราชธรรมจรรยา

          จากนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ได้ทรงสถาปนาเป็น สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง โดย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โปรดการขี่ม้าและการทหาร และมักจะเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการซ้อมรบหรือที่เรียกว่า “การประลองยุทธ์” โดยเฉพาะกิจการทหาร ในต่างจังหวัดเกือบทุกปี บางครั้งประทับร่วมเสวยพระกระยาหารในเต็นท์ผู้บัญชาการรบท่ามกลางแม่ทัพนายกอง

          ต่อมาในปี พ.ศ.2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงถวายตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษ กรมทหารม้าที่ 5 (ปัจจุบันไดแปรสภาพหน่วยเป็นกองพันทหารม้าที่ 6) แด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นเกียรติแก่กรมทหารม้าที่ 5 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมทหารม้าที่ 5 ติดพระนามาภิไธยย่อ “ส.ผ.” ของ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

          และในปี พ.ศ. 2456 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการพิเศษ ประจำกรมทหารม้าที่ 5 และได้ทรงพระราชทางเงิน จำนวน 44,000 บาท เพื่อสร้างโรงม้าขึ้นใน กรมทหารม้าที่ 5 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จสวรรคตในปี 2462 ณ พระตำหนักพระราชวังพญาไทด้วยพระอาการสงบเมื่อเวลา 8 นาฬิกา วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2462 มีพระชนมายุได้ 55 พรรษา 9 เดือน 19 วัน เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการและครอบครัวในค่ายศรีพัชรินทร ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นเครื่องแสดงออกและเผยแพร่ในพระมหากรุณาธิคุณสืบไป


ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »