มข.พัฒนาต้นแบบโครงสร้างพื้นฐานลานจอดรถอัจฉริยะKKU Smart Parking System

การพัฒนาระบบลานจอดรถอัจฉริยะ (KKU Smart Parking System) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาคม มข. และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ให้สามารถลดระยะเวลาหาจุดจอดรถและประหยัดการใช้พลังงาน
อ่าน 2,549 ครั้ง
22 ต.ค. 2561    Nitiya Chumapai

      ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวที่มาของการพัฒนาลานจอดรถอัจฉริยะ (KKU Smart Parking System) ว่าเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ถูกกำหนดให้เป็น Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ ต้นแบบในการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Internet of Things: IOT) เข้ากัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตทุกด้าน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเมือง ด้วยการพัฒนาระบบลานจอดรถอัจฉริยะ (KKU Smart Parking System) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ประโยชน์จากระบบนี้ทำให้มีการส่งเสริมการแชร์พื้นที่การจอดรถสามารถลดระยะเวลาหาจุดจอดรถ ประหยัดการใช้พลังงาน และลดมลภาวะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในช่วงเวลาร่วงด่วนที่การจราจรนั้นติดขัด และเสียเวลาในการหาที่จอดรถทำให้ประชาชนที่ต้องการหาที่จอดรถกรณีเร่งด่วนต้องเข้าเรียน หรือไปทำงาน แม้กระทั่งแต่การส่งเอกสารไม่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำร่องในระยะที่ 1 ณ ลานจอดรถ 3 หน่วยงานได้แก่ 
         1. ลานจอดรถอาคารสิริคุณากร (อาคารสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 8 ช่อง
         2. ลานจอดรถอาคารสำนักหอสมุด จำนวน 15 ช่อง
         3. ลานจอดรถอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 27 ช่อง
         ลานจอดรถอัจฉริยะได้นำเทคโนโลยี NB-IOT (Narrow  Band IOT) จากโครงการความร่วมมือด้านสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเอ็นบีไอโอที ระหว่าง มข และ AIS โดยได้มอบหมายให้สำนักหอสมุด ได้ทดลองและพัฒนาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่จอดรถที่จำกัด ให้สามารถรองรับผู้รับบริการที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน โดยระบบสามารถตรวจสอบสถานะการเข้าจอดของรถในลานจอดที่ใช้พลังงานต่ำ (Low Energy)  และกระจายสัญญาณได้กว้างกว่า โดยแสดงผลออนไลน์ผ่านทางโมบายล์แอพพลิเคชั่นและสามารถรายงานผลสรุปรายวัน รายเดือน และรายปี การใช้พื้นที่ลานจอดได้ผ่านเวบไซต์ ทำให้ทราบพิกัดจุดจอดรถที่ให้บริการ จำนวนที่จอดรถที่มีสถานะว่าง ด้วยสัญลักษณ์สีเขียวคือว่าง และ สีแดงคือ ไม่ว่าง ซึ่งกำลังมีการต่อยอดการพัฒนาให้สามารถจองล่วงหน้าพื้นที่จอดได้ด้วยในอนาคต
          รองศาสตราจารย์พิพัฒน์พงษ์ แคนลา รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า ปัจจุบันนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีจำนวนคนไข้มากขึ้นทุกปี และที่จอดรถก็มีอย่างจำกัด เนื่องจากว่าทางคณะฯอยู่ระหว่างการเตรียมการสร้างอาคารจอดรถจึงทำให้ผู้มารับบริการค่อนข้างลำบากในการหาที่จอดรถ  ซึ่งได้รับคำแนะนำจากฝ่ายวิจัย คณะฯ นำโดย ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้แนะนำเอาระบบลานจอดรถอัจฉริยะ (KKU Smart Parking) มาใช้เพื่อให้มีความสะดวกสบายสำหรับผู้มารับบริการมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะจองที่จอดรถและทราบว่าที่จอดรถมีที่ว่างหรือไม่ก่อนการเดินทางมารับบริการ และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การมาบริการของผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น และระบบนี้จะช่วยเอื้อการให้บริการผู้สูงวัยและผู้พิการได้รับโอกาสการเข้าใช้งานบริการได้ง่ายขึ้นในโครงการ KKU Smart Health ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้
         การพัฒนานวัตกรรมนี้นำแนวคิดการให้บริการและอำนวยความสะดวกกับผู้มารับบริการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อราชการ ณ อาาคารสิริคุณากร นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไปที่เดินทางมาอ่านหนังสือ ณ สำนักหอสมุด รวมไปถึงประชาชนคนไข้ หรือญาติผู้ป่วยที่เข้ารักษา ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งในเร็วๆนี้จะเปิดให้บริการลานจอดรถอัจฉริยะได้ภายในต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้
 
ภาพ/ข่าว: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »