มข.หนุนการสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรม

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอน AR มข. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มข.
อ่าน 263 ครั้ง
2 พ.ย. 2561    Krittaporn Akkahat

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 . ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมหัวข้อ "การผลิตสื่อการสอน AR" แก่คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสื่อประเภท AR (Augmented Reality) นี้จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างมาก ทำให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัว อยากเรียนรู้ทำให้สื่อมีความน่าสนใจมากขึ้น ตลอดการอบรมมีการแนะนำเครื่องมือและฝึกปฏิบัติจริง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และ ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร พร้อมทีมผู้ช่วยวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ คอยให้ความช่วยเหลืออาจารย์อย่างเพียงพอ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 38 คน

 

ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ กล่าวว่า “ปัจจุบันการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เอื้อประโยชน์ต่อทั้งผู้เรียนและผู้สอน โดยในปัจจุบันการเรียนที่จะต้องนั่งจดเลคเชอร์เพียงอย่างเดียวนั้น ทำให้เกิดความน่าเบื่อ เรียนไม่สนุก ทำให้ผู้เรียนไม่อยากเรียน แต่หากนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยทำให้เกิดสื่อการเรียนที่น่าสนใจ จะช่วยกระตุ้นการอยากเรียนรู้ได้มากขึ้น และทางศูนย์นวัตกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้ จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรต่างๆ ขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนให้อาจารย์นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน  AR        

2.  หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ  Mobile – base Courseware     

       3.  หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน  Infographics           

       4.  หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ  Video – base Lesson              

5. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน  e-book        

6. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างสื่อประเภทเกมส์เพื่อการศึกษา              

7. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย e-Learning KKU  

8. หลักสูตรการใช้ดิจิทัลเพื่อส่งเสริม Smart Teacher

 

ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ วิทยากร กล่าวว่า การผลิตสื่อการสอน AR นั้น ตนได้ใช้จริงกับการสร้างสื่อสอนนักศึกษา ซึ่งการใช้สื่อการสอนประเภท AR นั้น ได้ผลเป็นอย่างดี ทำให้เด็กเกิดความตื่นเต้น อยากเรียนรู้ ทำให้การเรียนการสอนสนุกขึ้นมาก และเครื่องมือที่ใช้นี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย อาจารย์สามารถใช้เองได้ง่ายๆ แต่ได้สื่อที่มีคุณภาพ 

 

ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งคณาจารย์และบุคลากร มีผู้สนใจอยากจะเข้าร่วมการอบรมเพิ่มจากจำนวนที่เปิดรับสมัครอย่างมาก ท่านสามารถติดตามหัวข้อการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน http://ltic.kku.ac.th/new2016/ และหลักสูตรที่จะมีการอบรมครั้งต่อไปคือ การผลิตสื่อ Mobile – base Courseware ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

 

 


ข่าว/ภาพ : กมลพร อรรคฮาต


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »