KKBS จัดสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยว “กินให้ทั่ว แซ่บนัว ทัวร์อีสาน”

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว จัดสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยว “กินให้ทั่ว แซ่บนัว ทัวร์อีสาน”
อ่าน 304 ครั้ง
6 พ.ย. 2561    Warunu Donnue

          คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สัมมนาทางการท่องเที่ยว ภายใตหัวข้อ เรื่อง " Food and Event Tourism for All Based on I-san Culture 2018" หรือ "กินให้ทั่ว แซ่บนัว ทัวร์อีสาน"  เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารวิถีถิ่นอีสาน และสร้างคุณค่าของวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นอีสาน
          ภายในงานเริ่มด้วยการกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรชญา ชัยเกษม ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ กล่าวรายงานต่อ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี ต่อด้วยการสัมมนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “ประเทศไทยกับความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารและแนวทางการประกอบธุรกิจร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น” และหัวข้อ “ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่กับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร” โดย คุณภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่นและผู้ประกอบการร้านอาหารแซ่บนัวครัวอีสาน คุณธนวรรธณ์ ตั้งทรัพย์กิจ ผู้ประกอบการร้านกาแฟ Blukeoff Khon Kaen คุณพฤทธิ์ ราชนาวี ผู้ประกอบการร้านอาหารแตงโมแซ่บเวอร์  นายแพทย์ดิษกุล ประสิทธิ์เรืองสุข (หมอตั้ม) จากรายการมาสเตอร์เชฟ ไทยแลนด์ คุณธนากร สกุลวงศ์วณิชย์ (เจมส์) รองชนะเลิศอันดับ 2 ดาวเดือนมหาวิทยาลัยปี 2015 และเจ้าของช่อง Jamescavay ดำเนินรายการโดย คุณวัชรินทร์ ทวีโชติ และคุณฐิติมา ด่านวิบูลย์ 
         นอกจากนั้นแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงราเปิดวง+ดีดไห และเซิ้งกระติบอีสาน ชุด “สะออนอีสาน” จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การแสดงนิทรรศการอาหารท้องถิ่นอีสาน Food & Event Tourism for All Based on I-san Culture 2018 ที่ได้นำอาหารที่แซบนัวของแต่ละกลุ่มจังหวัดภาคอีสานมาให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ลองชิมกันกว่า 50 เมนู โดยกิจกรรมทั้งหมดเมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความสนใจจาก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 300 คน
 
วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มข. : ภาพ
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »