มข.พร้อมแล้วกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการมุ่งผลลัพธ์

ศูนย์นวัตกรรมจัดอบรมหลักสูตร การเขียน Outcome-based Education สำหรับอาจารย์ผู้สอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการมุ่งผลลัพธ์
อ่าน 155 ครั้ง
6 พ.ย. 2561    Krittaporn Akkahat

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมหลักสูตร การเขียน Outcome-based Education (หลักสูตรที่ 3 ครั้งที่ 3) โดยในการอบรมครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้ายของการอบรมในหลักสูตรนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัดการเรียนการสอน สะท้อนผลการนำไปใช้จริงในห้องเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอาจารย์เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน

ไฟล์ภาพเพิ่มเติม :  https://drive.google.com/drive/folders/1sOkLLBudmKiwrr57TaLCKekeAStiMfO4?fbclid=IwAR00TpadrXdHOAcDo-1aZKKYXGCrLokfjmry4y16upbxSWtrYPy6O5-RGCc

 

 

ข่าว/ภาพ : กมลพร อรรคฮาต


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »