นักศึกษา มข.ปล่อยของ ต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปล่อยของ ต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
อ่าน 765 ครั้ง
6 พ.ย. 2561    Jiraporn Pratomchai

       วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานนำเสนอผลงานในโครงการวางแผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจ (IP DemoDay) จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย คุณจิราภรณ์   เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ตัดสินผลงานและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       สืบเนื่องมาจากวันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดโครงการวางแผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจ (IP DemoDay) โดยนำนักศึกษาในรายวิชา  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (PRODUCT AND PRICE MANAGEMENT) รหัสวิชา  963322 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษาในรายวิชาการออกแบบทางอุตสาหกรรม 3 (IndustrialDesign III) รหัสวิชา 807321 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาเข้าร่วมโครงการ จับกลุ่มทำงานเป็นทีมละ 5-8 คน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างทักษะในการวางแผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และวางแผนการดำเนินธุรกิจร่วมกัน สามารถนำผลงานที่ชนะการประกวดมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
       คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการเป็นการร่วมมือระหว่าง ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้นำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้ในเชิงธุรกิจได้จริง ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เกิดการประยุกต์องค์ความรู้ร่วมกันในหลายมิติ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสาหลักที่ 4 Creative Economy and Society ที่เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์
       ดร.อานนท์ คำวรณ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวในนามของคณะกรรมการ ว่า มีนักศึกษาเข้าประกวด 23 ทีม เกณฑ์ในการตัดสินแต่ละผลงานมี 2 เกณฑ์ คือ แง่ของการตลาดและธุรกิจ และแง่ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งนักศึกษาสร้างผลงานออกมาได้เกินคาด มีความเป็นมืออาชีพ นอกเหนือจากผลงานแล้วยังทำให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีมร่วมกับนักศึกษาต่างคณะ ได้นำความรู้ของแต่ละด้านมาประยุกต์เข้าด้วยกัน หลังจากจบการประกวดไปแล้ว หวังว่านักศึกษาจะได้นำผลงานไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป
       นางสาววีรยา กิตตินาทกำธร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน สมุนไพรว่านชักมดลูก ในชื่อ “VARINA” เผยว่า ความยากในการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้คือ การทำให้มีคุณสมบัติของความเป็นยาและมีความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญคือการสื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เช่น เลือกใช้สีม่วงเพื่อสื่อถึงความน่าหลงใหล มีเสน่ห์ สีชมพูสื่อถึงความอ่อนโยน สีขาวและสีเงิน สื่อถึงความเป็นยา  ผลงานนี้ก็เกิดจากการทำงานร่วมกันโดยนำข้อมูลด้านการตลาดที่ได้จากฝ่ายคณะบริหารและการบัญชี มาใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งแต่ละคนก็ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาอย่างเต็มที่ จากการได้ทำงานร่วมกันแล้วได้แง่คิดหลายด้านในการทำงานเป็นทีม
        การจัดโครงการ
การวางแผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจ (IP DemoDay) ในครั้งนี้  นับว่าเป็นการให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพเสริมความรู้นักศึกษาได้อย่างดี โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยต่อยอดนักศึกษากลายเป็นนักธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ในอนาคต

ข่าว/ภาพ  :   กนกพร  หลักคำพันธ์   นักศึกษาสหกิจศึกษา  กองสื่อสารองค์กร

ตรวจแก้   :   จิราพร ประทุมชัย 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »