ทีมนักศึกษาแพทย์ มข.สร้างชื่อคว้ารางวัลรองอันดับ2 ระดับนานาชาติ

นักศึกษาแพทย์ มข.คว้ารางวัลรองอันดับ2 ระดับนานาชาติ ประเภทLiterature review เน้นย้ำงานวิจัยทางการแพทย์ในเรื่องการใส่หมวกกันนอคแบบเต็มศีรษะช่วยให้ปลอดภัย ในการบาดเจ็บทางสมอง
อ่าน 786 ครั้ง
6 พ.ย. 2561    Kamonporn Wannapakea

นักศึกษาแพทย์ มข.คว้ารางวัลรองอันดับ2 ระดับนานาชาติ เน้นย้ำงานวิจัยทางการแพทย์ในเรื่องการใส่หมวกกันนอคแบบเต็มศีรษะช่วยให้ปลอดภัย ในการบาดเจ็บทางสมอง

 

ในการประชุม Medical International scientific competition of medical fiesta 2018 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-28 ตุลาคม 2561  ณ Faculty of Medicine, Universitas Brawujaya, Malang, Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย) มีนักศึกษาแพทย์จากประเทศไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขัน จำนวน 2 ทีมคือ ทีมนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 6 คน  และ 1 ใน 2 ทีมก็สามารถชนะการแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันครั้งนี้ได้สำเร็จโดยมีสมาชิกคือ

1. นศพ.ศรมน ชัยชาญ นศพ.ปี 4

2.นศพ.ธัชนนท์ อัศวเลิศแสง นศพ.ปี 4

3. นศพ.พัฒน์ วีรพงศ์ธงไชย นศพ.ปี5    

ในการแข่งขัน Medical International scientific competition of medical fiesta 2018 ซึ่งเป็นการแข่งขันการนำเสนอบทความ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการแข่งขัน 3 ประเภทคือ 1.Research paper 2.Public campaign และ 3.Literature review โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันเป็นปีที่ 2 ในประเภท.Literature review โดยมีThemeในการแข่งขันคือ Neuro emergency โดย topic paper คือ Are full-face helmets the most effective in preventing head and neck  injury in motorcycle accidents 

นศพ.ศรมน ชัยชาญ นศพ.ปี 4 กล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่านคือ ผศ นพ อำนาจ กิจควรดี ศ.นพ. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ และศ.พ.ญ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ เป็นอย่างสูงที่ช่วยให้คำแนะนำในการศึกษา ค้นคว้างานวิจัยต่างๆ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ด้านการรักษาผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุทางสมอง จนทำให้ทีมสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดเป็นบทความทางวิชาการ จนชนะการแข่งขันได้ โดยทีมได้นำเสนอในเรื่องหมวกกันนอค ซึ่งปัญจุบันประเทศไทยมีการรณรงค์กันเยอะมาก เรื่องการใส่หมวกกันนอค แต่ไม่เคยมีการระบุว่าต้องเป็น หมวกแบบไหนถึงจะช่วยลดการบาดเจ็บทางสมองได้อย่างแท้จริง  ทางทีมของเราจึงได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยต่างๆ จนสามารถสรุปออกมาได้ว่าต้องเป็นแบบเต็มศีรษะ (full face) เท่านั้นที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยทางสมองได้ และนอกจากการรณรงค์ควรจัดทำเป็นระดับนโยบายต่อไป

 ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »