มข. ลงนาม MOU ดัน "เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก"

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สวทช. ดัน “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi
อ่าน 347 ครั้ง
8 พ.ย. 2561    Orapan Suwanwijit

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรสร้างความร่วมมือขับเคลื่อน “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi (Eastern Economic Corridor of Innovation)” ประกอบด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศใน EECi, อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยพัฒนาและการลงทุนฐานนวัตกรรมระหว่าง EECi กับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค, มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และบริษัทไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการพัฒนา EECi  ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และคุณวิชัย โคตรฐิติธรรม กรรมการบริษัทไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม และ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว

            การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเชื่อมโยงการวิจัยพัฒนาและการลงทุนฐานนวัตกรรมระหว่างเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Hub of the Hubs โดยจะมีการเชื่อมโยงการวิจัยพัฒนาและการลงทุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ไปสู่การขยายผลที่ EECi ร่วมกันกระตุ้นให้เกิดการลงทุนวิจัยพัฒนาของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐ สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการวิจัยและพัฒนาและการลงทุนฐานนวัตกรรมใน EECi โดยสามารถดำเนินการได้ทันทีในอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ระหว่างที่มีการก่อสร้างพื้นที่รองรับการลงทุนนวัตกรรมใน EECi ยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการลงทุน และเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์และเขตนวัตกรรม อีกทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์และการตลาด เพื่อดึงดูดนักลงทุนฐานนวัตกรรมเข้ามาสู่ EECi และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)

 

ข้อมูล/ภาพ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เรียบเรียง : ณัฐกานต์ อดทน


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »