มข.จัดหลักสูตร การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 10

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล" รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นวิทยากร
อ่าน 177 ครั้ง
12 พ.ย. 2561    Prapaporn Khanchai

            รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting" รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นวิทยากร
           หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย 1) มุมมองเชิงระบบบันทึกทางการพยาบาล 2) การออกแบบฟอร์มบันทึกทางการพยาบาล 3) ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการพยาบาล การบันทึก การรายงาน และการมอบหมายงาน 4) Lean ระบบบันทึกด้วย Focus Charting 5) ระบบประเมินการใช้ประโยชน์บันทึกทางการพยาบาล 6) บันทึกทางการพยาบาลมุมมองด้านวิชาชีพ และกฏหมาย

ประภาพรณ์ ขันชัย : เรียบเรียง
ข้อมูล/ภาพ : ณัฐพล หีบแก้ว

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »