มข. ศึกษาศักยภาพอาชีพการทอเสื่อบ้านโต้น

สำนักบริการวิชาการ มข. และเครือเบทาโกร ศึกษาศักยภาพกลุ่มอาชีพการทอเสื่อตำบลบ้านโต้น เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ศักภาพการแข่งขัน ปัญหา และความต้องการ
อ่าน 254 ครั้ง
12 พ.ย. 2561    Prapaporn Khanchai

           สำนักบริการวิชาการ มข. และสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร ศึกษาศักยภาพกลุ่มอาชีพการทอเสื่อตำบลบ้านโต้น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ พื้นที่ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ศักภาพการแข่งขัน ปัญหา และความต้องการ

           ตำบลบ้านโต้นทอเสื่อเป็นเป็นอาชีพหลัก กิจกรรมหลัก คือการทอเสื่อ การเย็บเสื่อ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำกันเกือบทุกครัวเรือน โดยสำนักบริการวิชาการ ได้สำรวจคุณภาพการผลิตทุกกระบวนการ เพื่อหาแนวทางการเพิ่มมูลค่า ช่องทางการจำหน่าย ให้สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้

           ปัญหาด้านสุขภาพที่พบ เกิดจากกระบวนการทอเสื่อที่นั่งนาน จะมีปัญหาด้านกระดูกและข้อ ปัญหาจากสารเคมีตกค้างในร่างกายที่เกิดจากกระบวนการการย้อม และการทอ

           สำนักบริการวิชาการ มข. และสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร จะได้นำผลการศึกษาศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของกลุ่มอาชีพการทอเสื่อตำบลบ้านโต้น นำมาวิเคราะห์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางการส่งเสริม แก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนต่อไป

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »