คณะเภสัชศาสตร์ มข. เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงกาารสัมมนาวิชาการ

ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยเพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย”
อ่าน 171 ครั้ง
12 พ.ย. 2561    Thapanee Seeharach

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) และองค์การเภสัชกรรม จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยเพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย” ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 3214 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
      จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://pharm.kku.ac.th (โดยไม่มีค่าลงทะเบียน) ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามสิทธิและตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จัดการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดตามระเบียบราชการ (ทั้งนี้เภสัชกรผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ CPE ที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 5.5 หน่วยกิต แต่ต้องเข้าร่วมประชุมครบตามกำหนดการที่กำหนด และขอให้รักษาเวลาในการเข้าร่วมการประชุมโดยเคร่งครัด) 
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »