อธิการบดี ชื่นชมยินดีบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 51

อธิการบดี มข. กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน และย้อนกลับมาช่วยกันพัฒนา สนับสนุน ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นหลักกับประเทศชาติ
อ่าน 736 ครั้ง
6 ธ.ค. 2561    Wadchara Noichompoo

         ความสำเร็จครั้งหนึ่งในชีวิตของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 51 ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 7,382 คน และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นั้น  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยความชื่นชม

         รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายทกคน  ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีพุทธศักราช 2561 จากที่พวกเราทุก ๆ คนได้ตั้งใจมุ่งมั่นมีความมานะ มีความพยายามเล่าเรียนตาทที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ทุกหลักสูตร  ทกท่านได้มีความมานะพยายามบากบั่นจนสำเร็จการศึกษา ออกไปไปเป็นบัณฑิตที่ออกไปทำงาน สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ผมในนามทั้งของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่า บุคลากร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาทุกคน ขอแสดงความชื่นชม และขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ คน ที่ประสบความสำเร็จหลังจากสำเร็จการศึกษาออกไป   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าว่าเมื่อท่านประสบความสำเร็จในชีวิตการงานของทุกท่านแล้วแล้ว ก็จะย้อนกลับมานึกถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาช่วยกันพัฒนา มาช่วยกันสนับสนุน มาช่วยกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเป็นหลักให้กับประเทศชาติของพวกเราต่อไป”

          บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นย่อมเป็นดังปณิธานและปรัชญามหาวิทยาลัยขอนแก่น  “บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลสืบไป”

           ชมวีดิทัศน์อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  https://www.facebook.com/KKUChannelLive/videos/2261666680824992/

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู

 

          


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »