คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการบัณฑิตมุทิตาสถาบัน ประจำปี 2561

5 ธันวาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการบัณฑิตมุทิตาสถาบัน ประจำปี 2561 เพื่อให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ได้รำลึกถึงบุญคุณของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 198 ครั้ง
11 ธ.ค. 2561    Yunyong Vangprecha

     เมื่อเช้าวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 06.30-07.30 น. ณ สนามหญ้าหน้าห้องสมุด อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดงาน “บัณฑิตมุทิตาสถาบัน ประจำปี 2561” ขึ้น นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ได้รำลึกถึงบุญคุณของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่นอันเป็นสถาบันประสิทธิ์ประสาทวิชาแล้ว ยังเป็นโอกาสที่คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษารุ่นน้อง และญาติมิตรทั่วไปได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 26 มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมจำนวนทั้งหมด 93 คน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561 นี้ด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และได้กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นอกจากนี้ยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ น.สพ.วีระยุทธ  แสนอาจ อดีตนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 หลังจากนั้น สพ.ญ.จิรกานต์ ว่องวิทย์ ได้เป็นตัวแทนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ และคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนจนทำให้ประสบผลสำเร็จจบการศึกษาเป็นบัณฑิตอย่างเต็มความภาคภูมิใจ หลังจากนั้นเป็นการแสดงของผู้นำเชียร์ และการร้องเพลงโดยตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อเป็นการต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  โดยการจัดงานในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาปัจจุบัน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตเป็นจำนวนมาก เสร็จสิ้นพิธีคณาจารย์และบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านร่วมกันถ่ายภาพ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »