รมว.พลังงาน ชมอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ม.ขอนแก่น

รมว.พลังงาน ชมอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ม.ขอนแก่น
อ่าน 414 ครั้ง
12 ธ.ค. 2561    Jiraporn Pratomchai

     วันนี้ ( 12 ธันวาคม 2561) เวลา 14.30 น. ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะให้เกียรติเยือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานเรื่อง อาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building ) พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี วิศวกรปฏิบัติการ และคณะทำงาน กว่า 50 คน โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยรศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร และ อาคาร Net Zero Energy Building  กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  กล่าวว่า การศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางไปตรวจราชการในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ด้านพลังงานโรงไฟฟ้าไทยและลาว จังหวัดขอนแก่นนับเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ อำเภอน้ำพอง มีโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่สะอาดที่สุด สร้างฐานความมั่นคงให้กับภาคอีสาน พึ่งพาตนเองได้ เชื่อว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นศูนย์กลางความรู้ นำพาชุมชนสร้างนวัตกรรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลายเป็นเมืองสีเขียวใช้พลังงานสะอาดได้ในที่สุด
       รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า นอกจากบทบาทหน้าที่ในการวิจัย และผลิตบัณฑิตแล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังตระหนักถึงวิกฤติพลังงานของโลก  กระทั่งระบุเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับคลื่อนองค์กร ตามนโยบาย Green and Smart Campus คือเป็นองค์กรที่บริหารอย่างชาญฉลาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์พลังงาน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น”   สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด  เช่น พลังงานแสงอาทิตย์  ก๊าซธรรมชาติ  เพื่อดึงศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอาคารต้นแบบอย่าง Net Zero Energy Building  ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงานกว่า 18 ล้านบาท  โดยการออกแบบของคณะสถาปัตยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
       รศ.ดร. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร นักวิจัยในโครงการอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า ปัจจุบันแนวคิดด้านการประหยัดพลังงาน โดยการทำให้การใช้พลังงานสุทธิเท่ากับศูนย์ (Net Zero Energy Building: NZEB) เริ่มถูกนำมาประยุกต์ใช้ในอาคารและที่อยู่อาศัย โดยมีหลักการว่าการนำพลังงานจากภายนอกเข้าอาคารลบกับพลังงานที่ผลิตได้เองในอาคารมีค่าเท่ากับศูนย์ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่จะช่วยให้แนวคิดดังกล่าวสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญสองส่วน ส่วนแรกคือเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่นำมาใช้ในอาคาร เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง การออกแบบอาคาร และการจัดการพลังงาน เป็นต้น สำหรับส่วนที่สอง คือ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่ใช้ในอาคาร เช่น การผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น อาคารนี้เป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานให้กับอีกหลายๆอาคารในประเทศไทย
       

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรกว่า 11,406 นักศึกษากว่า 36,569 เมื่อรวมประชากรที่ใช้บริการมหาวิทยาลัยแล้วมากกว่า 80,000 คน ต่อวัน  มีอาคารกว่า 200 อาคาร ที่ล้วนแต่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทั้งสิ้น โดยเฉพาะอาคาร Net Zero Energy Building กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ถือเป็นต้นแบบอย่างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
       เดิมอาคารสำนักงานของ กองสื่อสารองค์กร เป็นอาคาร 2 ชั้น ที่เชื่อมต่อจากด้านหลังของ อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 (อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเดิม) ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นบนเป็นสำนักงานของกองสื่อสารองค์กร และชั้นล่างมี 2 ส่วน คือ ห้องรับรอง และโรงอาหารแบบเปิดที่ไม่มีกำแพงกั้น โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อนุมัติให้ทีมวิจัยได้พัฒนาปรับปรุงเป็นอาคารต้นแบบที่สามารถใช้พลังงานสุทธิภายในอาคารเป็นศูนย์ได้ เนื่องจากกองสื่อสารองค์กรเป็นหน่วยงานสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะได้เผยแพร่ผลงานวิจัยนี้ออกสู่สาธารณะชน และจะได้ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาอาคารแห่งนี้เพื่อเป็นการบริการความรู้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่เหมาะสมสำหรับอาคารในประเทศไทยต่อไป 

 

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย

ภาพ  : บริพัตร ทาสี


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »