งานเลี้ยงแสดงความยินดี ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ 2561

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2561 ณ สนามข้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า ฯ เมื่อคืนวันที่ 6 ธันวาคม 2561
อ่าน 414 ครั้ง
13 ธ.ค. 2561    Preedee Sritrakul

                สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2561 ณ สนามข้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า ฯ เมื่อคืนวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหารจาคคณะต่าง ๆ ได้ร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

                 นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ที่ได้รับรางวัลทั้ง 9 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมไปถึงการสร้างชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัย  ศิษย์เก่าดีเด่นในปีนี้ได้แก่ คุณสิทธิชัย ลีเกษม (มข. รุ่นที่18) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ทางคณะกรรมการพิจารณาได้เห็นพ้องต้องกันว่า ท่านได้อุทิศตัวให้กับมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน มีผลงานเป็นที่ชื่นชม พร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ กับทางมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการระดมทุนในหลากหลายช่องทางในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผมต้องขอขอบคุณศิษย์เก่าทุก ๆ ท่านที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ แม้จะมาไกลถึงจากต่างประเทศ ได้แก่ คุณศุภชัย ไตรอุโฆษ เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา Dr.PHUB DORJI จากประเทศภูฏาน และ Mr.SOM-OCK PHANTHAVONG จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มารับรางวัลด้วยตัวท่านเอง

                ศาสตราจารย์ พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล (มข. รุ่นที่ 20) คณะแพทยศาสตร์ ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านวิชาการ ได้กล่าวความรู้สึกว่า “ดิฉันขอขอบพระคุณคุณพ่อและแม่ที่ได้สนับสนุนการเรียนมาโดยตลอด และท่านสอนให้มีความเพียรพยายาม ความตั้งใจ อดทน มีเป้าหมายและต้องทำให้ถึงที่สุด จนเมื่อจบการศึกษาออกไปก็ได้ไปทำงานในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และดิฉันมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกครั้งเมื่อมีการแนะนำตัวว่าดิฉันจบมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สิ่ง ๆ นี้ทำให้ดิฉันมีความภูมิใจเป็นที่สุด เพราะดิฉันเป็นผลิตผลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเลือดสีอิฐโดยแท้จริง”

                Mr.SOM-OCK PHANTHAVONG ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวความรู้สึกว่า “กระผมเป็นครูสอนและอยู่ในวงการการศึกษาใน สปป.ลาว มานับ 31 ปี จนกระทั้งผมได้รับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ และสิ่ง ๆ หนึ่งที่ผมเกิดความประทับใจในตอนนั้นคือ มีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจากต่างประเทศ ที่เป็นเพื่อนมิตร เป็นผู้สนับสนุนในตอนนั้น คือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอด และเมื่อวันหนึ่งผมได้มาเรียน ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผมได้รับความอบอุ่น มีการถามไถ่โดยตลอดจากทางกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และเมื่อเรียนจบไปกระผมก็ได้รับตำแหน่งใหม่ คือ รองผู้อำนวยการสำนักงานแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวของแขวงหลวงพระบาง และในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมก็ได้ตอบแทนด้วยเลือด สีอิฐ ชาวมอดินแดง โดยการต้อนรับทั้งนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก และผมขอปฏิญาณตนว่าจะสานสัมพันธ์ให้การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สำนักงานที่ผมรับผิดชอบและชาวแขวงหลวงพระบางมีความแน่นแฟ้นกันสืบต่อไป และขอให้ทุกท่านรู้ไว้ว่าที่หลวงพระบางยังมีหัวใจเลือดสีอิฐอยู่ที่นั้นด้วย”

 

สำหรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศด้านต่าง ๆ มีดังนี้

1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่ นายสิทธิชัย ลีเกษม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 18
คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2561 ด้านต่าง ๆ 
2.1 ด้านวิชาการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 20 คณะแพทยศาสตร์
2.2 ด้านวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ยังมี ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12 คณะวิทยาศาสตร์
2.3 ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ ดร.พีระพงศ์ จรูญเอก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 26 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.4 ด้านวิชาชีพ ได้แก่ นายศุภชัย ไตรอุโฆษ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 10 คณะพยาบาลศาสตร์
2.5 ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ดร.เดชา ศิริภัทร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์
2.6 ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ พระวิชัย กัมมสุทโธ (ศิริผลหลาย) ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 17 คณะแพทยศาสตร์

2.7 ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่
1) Dr.PHUB DORJI Kingdom of Bhutan ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
2) Mr.SOM-OCK PHANTHAVONG Lao People’s Democratic Republic ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook::ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข.
 

ภาพ/ข่าว :: ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »