คณะสัตวแพทย์ มข.จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านโลหิตวิทยา

15 ธันวาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านโลหิตวิทยา เพื่อให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
อ่าน 149 ครั้ง
17 ธ.ค. 2561    Yunyong Vangprecha

     เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยโรงพยาบาลสัตว์ นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ อ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ อาจารย์ประจำหน่วยวิทยาการสืบพันธุ์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านโลหิตวิทยา เรื่อง “ความรู้ทางโลหิตวิทยา การถ่ายเลือดในสุนัขและแมว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่สัตวแพทย์ในเขตภาคอีสานที่มีความสนใจในงานด้านโลหิตวิทยา และธนาคารเลือด และเพื่อให้สัตวแพทย์โดยเฉพาะศิษย์เก่าของคณะที่จบการศึกษาไปแล้วได้อัพเดทความรู้ใหม่ๆ และมีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้องเหมาะสม ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จากเดิมตั้งเป้าหมายที่ จำนวน 30 คน  จึงได้ขยายจำนวนเป็น 40 คน ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์ในคลินิกรักษาสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์หรือหน่วยงานอื่นๆ และศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 64 คน โดยได้รับเกียรติจาก สพ.ญ.สุวรัตน์ วดีรัตน์ หัวหน้าหน่วยศูนย์บริการโลหิตเพื่อสุนัขและแมว และ นายต่อลาภ มาระวิชะโย นักเทคนิคการสัตวแพทย์ประจำศูนย์บริการโลหิตเพื่อสุนัขและแมว คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรการบรรยาย และในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และจะได้นำความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป และคณะขอขอบคุณบริษัท MSD ที่ให้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »