อาจารย์พรนภัส หารคำ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชาทานรางวัลในการประกวดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 19 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 209 ครั้ง
17 ธ.ค. 2561    Arit Punsawad

อาจารย์พรนภัส หารคำ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 อาจารย์พรนภัส หารคำ อาจารย์ประจำสายวิชาทัศนศิลป์ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการส่งผลงานเครื่องปั้นดินเผาเข้าประกวดในรายการ ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และได้เข้ารับรางวัลในการประกวดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 19 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการนี้ได้พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ทรงฉายพระรูปร่วมฯ และทรงตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาในเทคนิคการเขียนสีบนเคลือบ
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผา สะท้อนถึงแนวคิด และแรงบันดาลใจ ด้วยรูปแบบเทคนิคที่หลากหลาย อันแสดงออกถึงศักยภาพและเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวด 269 ชิ้น จากศิลปิน 203 คน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ศิลปกรรมร่วมสมัย ประเภทหัตถกรรม และประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม มีผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม และรางวัลผลงานดีเด่น 13 คน โดยมีศิลปินผู้ได้รับรางวัลงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17-19 เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรรวม 35 คน
จากการส่งผลงานเข้าประกวดสามารถผ่านเข้ารอบต่างๆมาได้และสามารถคว้ารางวัลดีเด่นเครื่องปั้นดินเผา ประเภท ศิลปกรรมร่วมสมัย ผลงานชื่อ ความสุข ด้วยมีแนวคิดที่ว่า “ข้าพเจ้ามีความประทับใจมาจากครอบครัวของข้าพเจ้าซึ่งมีวิถีการดำรงชีวิตเป็นไปตามวิถีของชนบทอีสาน มีการดำเนินชีวิตเป็นไปตามวิถีของชนบทอีสาน มีการดำเนินชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคนั้น ซึ่งในการดำเนินชีวิตตามวิถีนชนบทนั้น ได้แฝงความงามในด้านวัฒนธรรม และภูมิปัญญามีการประยุกต์ทำเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือนได้เอง ความงามและความสุข จึงเกิดขึ้นจากภูมิปัญญา ส่งผลให้ข้าพเจ้า สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่ถ่ายทอด เรื่องราวของความสุขในครอบครัวของข้าพเจ้า โดยอาศัยความงามจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาใช้ในการแสดงออกทางรูปทรง”
สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »