หอสมุด มข.นำเสนอนวัตกรรมการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะแด่คณะกรรมการ สนช.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการพัฒนานวัตกรรมขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) คณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน
อ่าน 504 ครั้ง
8 ม.ค. 2562    Nitiya Chumapai

       วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 ณ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยนำเสนอระบบด้านการพัฒนาถังขยะอัจฉริยะ (Smart Trash) ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking) และแอพพลิเคชัน KAN  App: Khon Kaen Smart City Mobile Application for New Innovation แด่คณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ
         นางมุกดา ดวงพิมพ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำนักหอสมุด นำโดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมโครงการวิจัยและพัฒนา Khon Kaen Smart City ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยการเชื่อมโยงระบบ IOT (Internet Of Things) บริหารจัดการพื้นที่โดยใช้ Big Data ผ่าน Smart City Operation Center (SCOPC) ซึ่งประกอบไปด้วย 
           1. ระบบรักษาความปลอดภัย Safety: Surveillance Drone, CCTV Analytic
           2. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure: Free WiFi, Smart Parking
           3. ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม Smart Environment: Smart Trash
           4. ระบบจัดการสุขภาพ Smart Health: Telehealth for Aging
          ซึ่งสำนักหอสมุด ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมคือ ถังขยะอัจฉริยะ (Smart Trash) และระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking System) ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้ได้นำมาใช้งานจริงในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่นและในอนาคตจะได้ขยายไปยังพื้นที่อื่นๆอีกต่อไป
   ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆนั้นได้รับความร่วมมือจากทีมวิจัย และนอกจากนั้นยังมีได้สร้างการมีส่วนร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีส่วนร่วมในการประยุกต์และสร้างสรรค์นวัตกรรมจากสิ่งที่ได้ศึกษามา โดยใช้พื้นที่ KKU Maker Space ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับนักเมกเกอร์จากสำนักงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในทีมพัฒนาแอพพลิเคชั่น KAN App :Khon Kaen Smart City Mobile Application for New Innovation
         นายอนุพงษ์ ติตะ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การนำสิ่งที่ศึกษาเล่าเรียนมาประยุกต์ใช้งานจริงกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาใช้พื้นที่ KKU Maker Space ซึ่งเปิดให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์ไอเดีย ต่อยอดผลงานจนก่อให้เกิดเป็นผลงานที่ใช้งานได้จริงจนสามารถสนับสนุนให้การใช้ชีวิตประจำวันของคนเราง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยี นายอนุพงษ์ ยังได้นำเสนอให้คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะศึกษาดูงาน เกี่ยวกับแแอพพลิเคชั่น KAN อีกว่า เป็นแหล่งรวบรวมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ชาวขอนแก่นได้เพียงนิ้วคลิ๊ก สามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการลานจอดรถ Smart Parking หรือค้นหาจุดให้บริการ Free Wifi ตลอดจนรวบรวมเบอร์โทรศัพท์สายด่วน (Hotline) ในจังหวัดขอนแก่น เช่น โรงพยาบาล แจ้งตำรวจ แจ้งอุบัติเหตุ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเรียกรถพยาบาล เป็นต้น
 
           สำหรับผู้สนใจข้อมูลด้านระบบถังขยะอัจฉริยะ ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ สามารถติดต่อเข้าศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมได้ ณ พื้นที่ KKU Maker Space ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043 - 202541-2 หรือเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.kku.ac.th
 
ข่าว: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย
ภาพ: นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »