มข.กรีฑาทัพนักกีฬา 501 ชีวิต เช้าชิงขัยใน “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”

ธงสีอิฐโบกสะบัด เหนือ“ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” มข.กรีฑาทัพนักกีฬา 501 ชีวิต เช้าชิงเหรียญทอง พร้อมทำหน้าที่ทูตมข.สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับ 114 สถาบัน ภายใต้คำขวัญ “กีฬาเพื่อการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
อ่าน 536 ครั้ง
9 ม.ค. 2562    Wadchara Noichompoo

          เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กองการกีฬา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดพิธีให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี  เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทัพนักกีฬา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฏ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา กล่าวรายงานต่อ  รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานและให้โอวาท โดยมี ผศ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นายประสิทธิ์ โททุโย นายกสโมสรข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  และตัวแทนคณะ หน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติอย่างอบอุ่น

          ในครั้งนี้ มีพิธีมอบธงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มอบธงให้กับ ให้กับ นายวิศิษฏ์  บุญสุชาติ  ผู้อำนวยการกองการกีฬา ในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬา  และได้มอบธงมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อให้กับประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และธงมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้โบกสะบัดท่ามกลางเสียงปรบมือเป็นสัญญลักษณ์ของความพร้อมของทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น 501 คน ที่จะประกาศศักดาในกีฬา “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”  

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฏ์   กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาหนึ่ง ซึ่งได้ส่งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี และในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 46 ใช้ชื่อการแข่งขันว่า “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” จัดการแข่งขันขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมทำการแข่งขัน 114 สถาบัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 25,000 คน ทำการแข่งขันชิงชัยจำนวน 32 ชนิดกีฬาและ 2 ชนิดกีฬาสาธิต ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 329 คน เจ้าหน้าที่ทีมกีฬาและคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ จำนวน 172 คน รวมทั้งสิ้น 501 คน ส่งเข้าร่วมการแข่งขันใน 29 ชนิดกีฬา ได้แก่  1.กรีฑา  2. ว่ายน้ำ  3. บาสเกตบอล  4. ฟุตบอล  5. แบดมินตัน  6. เซปักตะกร้อ  7. เทควันโด  8. ฟุตซอล  9. เทนนิส  10. ดาบสากล  11. เทเบิลเทนนิส  12. มวยสากลสมัครเล่น  13. ยิงปืน  14. ยูโด  15. ฮอกกี้  16. วอลเลย์บอลชายหาด  17. เปตอง  18. เรือพาย  19. รักบี้ฟุตบอล  20. คาราเต้-โด  21. กอล์ฟ  22. เอแม็ท  23. เพาะกาย  24. ครอสเวิร์ด  25. บริดจ์  26. หมากกระดาน  27. มวยไทยสมัครเล่น 28. ดาบไทย  และ 29. กีฬาสาธิต E-Sport “

          รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือว่าเป็นสถาบันหนึ่งที่ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” จากจำนวนทั้งหมด 114 สถาบัน จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 25,000 คน  เราจะเห็นได้ว่าสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือ ต่อการแข่งขันในครั้งนี้มาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะได้พบปะและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน   ขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เสียสละเวลาในการฝึกซ้อมกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  เรื่องแพ้ ชนะ ไม่สำคัญ  แต่เรื่องที่สำคัญคือการเล่นกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬา รักษากฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขออำนวยอวยพรให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จงเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันด้วยความปลอดภัยและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ นำชัยชนะ ความสำเร็จและความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างสมศักดิ์ศรี”

          กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันที่คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 46 ปีนี้ในชื่อ “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี  เป็นเจ้าภาพ ภายใต้คำขวัญ  “กีฬาเพื่อการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ซึ่งทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น 501 ชีวิต ที่เข้าชิงชัยใน 29 ชนิดกีฬากับ 114 สถาบัน ใน “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 นอกจากทำหน้าที่นักกีฬาแข่งขันแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นทูตตัวแทนมข.สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอีกด้วย

          ติดตามการแข่งขันกีฬา “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ได้ที่  https://ubrugames46.ubru.ac.th/

 ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »