มข.เปิดพื้นที่ creative Park หวังกระตุ้น Creative Economy ภาคอีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับCEA เปิดพื้นที่ Creative Park ประเดิมจัดงาน เทศกาลอีสานครีเอทีฟเฟสติวัล 2019 ณ บริเวณศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC ขอนแก่น)
อ่าน 485 ครั้ง
11 ม.ค. 2562    Porntip Kumdee

          เมื่อวันที่  10  มกราคม  2562  ที่ผ่านมา  เวลา  16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน) หรือ CEA  เปิดพื้นที่  Creative Park โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง  ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA   กล่าวเปิดงานเทศกาลอีสานครีเอทีฟเฟสติวัล  2019  ณ  บริเวณศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC ขอนแก่น) ถนนกัลปพฤฏษ์  ย่านกังสดาล จังหวัดขอนแก่น ร่วมด้วย นายไกรสร กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณาจารย์  นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมงานอย่างคับคั่ง

          ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึง ทิศทางการพัฒนาพื้นที่  KKU Creative Park  ในอนาคตว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เพียงมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สำคัญของภูมิภาค แต่ยังตระหนักถึงความสำคัญของการนำความคิดสร้างสรรค์ มาเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจละสังคมในโลกยุคใหม่หรือที่เรียกกันว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ Creative Economy  เมื่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) มีแนวคิดในการขยายพื้นที่ให้บริการ โดยการจัดตั้ง TCDC ขอนแก่น ขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ที่ครบวงจรของภูมิภาค  วันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยการจัดงานเทศกาลอีสาน ครีเอทีฟ เฟสติวัล ซึ่งรวบรวมผลงานของนักสร้างสรรค์ระดับมืออาชีพและนักศึกษาจากหลายจังหวัดในภาคอีสานมาทั้งจัดแสดงและจัดกิจกรรมต่างๆ ทำให้เราได้เห็นถึงศักยภาพของนักสร้างสรรค์ ของภูมิภาคนี้และมองเห็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดในมิติต่างๆความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากการจัดงานในวันนี้จะสามารถขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความคิดสร้างสรรค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และนำไปสู่การเป็นต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับภูมิภาคอื่นต่อไป

          ดร. อรรชกา สีบุญเรือง  ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า  ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้ขยายส่วนบริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์  มายังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์ งานออกแบบที่จังหวัดขอนแก่น หรือที่เรียกว่า TCDC ขอนแก่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างดีทั้งในด้านพื้นที่ตั้งของอาคาร รวมถึงการจัดงานเทศกาล อีสาน ครีเอทีฟ เฟสติวัล เพื่อสะท้อนภารกิจของ CEA ในด้านการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ในวันนี้ เทศกาลอีสาน ครีเอทีฟ เฟสติวัล เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาย่านสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์ผู้ประกอบการ และนักศึกษาจากหลายจังหวัดในภาคอีสาน ได้แสดงศักยภาพและนำเสนอผลงานจากการนำสินทรัพย์ ทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นผลงานการออกแบบร่วมสมัย ตลอดจนเป็นสินค้าและบริการที่ตอบสนองทั้งธุรกิจและการเพิ่มคุณภาพชีวิต

          เทศกาลอีสาน ครีเอทีฟ เฟสติวัล 0219 ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 มกราคม 2562 บนพื้นที่ 3 แห่ง คือ ถนนกัลปพฤกษ์ย่านกังสดาล ย่านศรีจันทร์  และพื้นที่ VOA Space โดยมีการร่วมมือกับนักสร้างสรรค์ กว่า 100 ราย ที่มาร่วมกันแบ่งปันกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานในรูปแบบของการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์ และนักศึกษาการแสดงดนตรีและการฉายภาพยนตร์ตลอดจนการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านตลาดนัดสร้างสรรค์การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ  โดยกิจกรรมมีมากมาย  ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการและการจัดแสดงผลงาน (Exhibitions & Showcases)  การบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Talks & Workshops)  โดยนักออกแบบชื่อดัง  การบรรยายและเสวนาการพัฒนาย่านสร้างสรรค์  และการออกบูธ ตลาดนัดและกิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Market & Creative Programs)  การฉายภาพยนตร์พร้อมเสวนา อาทิ สารคดี โดย Jim Thompson Home Furnishings Thailand,  ภาพยนตร์สั้นโดย เจ้ย อภิชาตพงษ์ วีระเศรษฐกุล และไทบ้านเดอะซีรีย์นอกจากนี้ยังมรการพัฒนาผู้ประกอบการ (Business Programs)ด้านการพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าและการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการอีกด้วย

          นางปิลันธน์  ไทยสรวง  เจ้าของร้าน  ภูคราม  หนึ่งในนักออกแบบผ้าย้อมสีธรรมชาติจากภูพาน  ที่สะท้อนความเป็นพื้นถิ่นออกมาผ่านเส้นสาย ลายผ้า  ที่มาร่วมออกร้านในงานครั้งนี้  ได้กล่าวว่า  การมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ เพราะปกติแล้วจะไม่ได้มาออกบูทในแถบของภาคอีสานเลย  ซึ่งคอนเซ็ปต์ในการการจัดพื้นที่แบบนี้ก็คิดว่าครอบคลุมดี  ช่วยให้คนที่ทำผลงานด้านการออกแบบได้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงาน เพราะกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่สนใจในงานครีเอทีฟ แบบนี้จะต้องเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจในตัวผลงานมาก ๆ ซึ่งการเปิดพื้นที่แบบนี้ก็อาจจะช่วยในส่วนนี้ได้

          นับได้ว่าการจัดงาน “อีสานครีเอทีฟเฟสติวัล 2019 ในครั้งนี้ ถือเป็น การเปิดพื้นที่ Creative Park ครั้งแรกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของบุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาค ให้สามารถเก็บเกี่ยวสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของ ‘อีสาน’ มาแปรรูปเป็นสินค้าและบริการที่ตอบสนองทั้งธุรกิจและคุณภาพชีวิต และทำให้ภูมิภาคแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ที่น่าลงทุนและดึงดูดให้หนุ่มสาวอีสานยุคใหม่ทั้งที่ประสบความสำเร็จหรือกำลังเริ่มต้นหันกลับมาทำธุรกิจที่บ้านเกิดได้เป็นอย่างดี

 

 

พรทิพย์  คำดี   ข่าว

รวิพร  สายแสนทอง   ภาพ

 ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »