เปิด รร.สาธิต มข. วิทยาเขตหนองคาย ยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล

เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กไทย สู่มาตรฐานสากล เริ่มประถมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่1เน้นสอนกระบวนการคิดวิเคราะห์และกระบวนการสอนแบบKKU SMART Learning
อ่าน 795 ครั้ง
17 ม.ค. 2562    Jiraporn Pratomchai

       เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  เวลา 8.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย   โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์  และ นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน  โดยมีผศ. ดร. เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย  กล่าวรายงานโครงการ และมีนักเรียน  ผู้ปกครอง  ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมงานกว่า 200 คน 
       การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กไทย สู่มาตรฐานสากล เริ่มประถมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 1 เน้นสอนกระบวนการคิดวิเคราะห์ เน้นหลักการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ วิธีการแบบเปิด (Open Approach) รวมถึงมีกระบวนการสอนแบบ KKU SMART Learning  
      ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย   เผยว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  มีคุณภาพการและมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เริ่มเปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 1 เน้นสอนกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้หลักการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ วิธีการแบบเปิด (Open Approach)  สร้างให้เด็กมีภาวะความเป้ฯผู้นำ จริยธรรม และการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม ในกระบวนการสอนแบบ KKU SMART Learning  จึงนับได้ว่าที่นี่จะสร้างประสบการณ์วิชาชีพครู และห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่   ตลอดจนเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณภาพ แบ่งปันความรู้แก่โรงเรียนและประชาชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น
       รศ. ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแผนนโยบายพัฒนาวิทยาเขตหนองคาย มา 20 ปี โดยได้พัฒนาสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ล่าสุดในระยะเวลา 1 ปี ได้ทำงานวิจัยพูดคุยกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อขยายระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสากล โดยการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้ยังมีนโยบายการให้บริการสุขภาพ โดยได้เสนอนโยบายเข้าในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรแรกคือหลักสูตรพยาบาล  ขยายระดับชั้นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายในระดับมัธยมศึกษา โดยจัดสร้างอาคารเรียนอีกตรงข้ามกับระดับประถมศึกษา  ระบุเป็นอาคาร 4 ชั้น 60 ห้องเรียน มีห้องปฏิบัติการดิจิตอล ด้วยการสอนแบบเปิดและวางแผนเปิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 2 ประมาณ 100 เตียง  โดยให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5-6 มาเรียนกับคนไข้ที่นี่ ตลอดจนนำแพทย์ผู้ชำนาญการมาตรวจคนไข้ในอนุภาคลุ่มน้ำโขง วางงบประมาณกว่า 3,500 ล้าน  มั่นใจมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       นายชาภัท อินทนาม  ผู้ปกครองเด็กหญิงณัชชา อินทนาม  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เผยว่าตนมั่นใจในแบรนด์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงมีความตั้งใจให้บุตรเข้ารับการศึกษาที่นี่ หลังจากมีการเปิดโรงเรียนให้เข้าชมวิธีการเรียนการสอน  นำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียน ตลอดจนวิธีการสอนที่ทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์  ทำให้ยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าบุตรสาวจะได้รับการดูแลที่ดี    
      “เมื่อได้เข้ามาชมวิธีการสอน  ยิ่งรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่า ในศตวรรษนี้ลูกจะสามารถเอาตัวรอดได้ และเรียนรู้อย่างสนุกสนาน  ไม่ตกเป็นเครื่องมือของเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า แต่กลับใช้เครื่องมืออย่างเป็นประโยชน์    ครูมีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทำให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก  เรียกว่าการเรียนการที่นี่เน้นคุณภาพและมีประสิทธิภาพจริง เมื่อเทียบกับสิ่งที่ลูกได้รับคุ้มค่ามากกับงบประมาณที่จ่ายไป”
       ด้านรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย  เน้นย้ำว่าในปีต่อไปจะมีการพัฒนาระบบการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากลอย่าง PISA โครงการประเมินผลการศึกษาระดับสากล เพื่อสำรวจระบบการศึกษาของนานาประเทศว่าได้เตรียมความพร้อม สำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคม เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลก ในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ซึ่งเป็นคุณสมบัติจำเป็นของบริบทโลกศตวรรษที่ 21
       นอกจากนี้ช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์  ประธานเปิดผ้าแพรอาคาร ร่วมชน การแสดงบายศรีสู่ขวัญ  ฟ้อนเงี้ยว  มวยไทยโบราณ การแสดงดตรี  ปลูกต้นกาลพฤกษ์  ชมนิทรรศการการจัดการเรียนรู้แบบ SMART Learning 

 

ภาพ / ข่าว : จิราพร  ประทุมชัย


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »