สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรม “ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง”

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรม “ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง” หวังเพิ่มศักยภาพพร้อมทำงานจริง
อ่าน 359 ครั้ง
18 ม.ค. 2562    Jarunee Nuanboonma

     เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม จากพี่สู่น้อง ขึ้น ณ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
     รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  กล่าวว่า เป็นเวทีกิจกรรมนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกร ที่ศิษย์เก่าของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะนำความรู้และประสบการณ์การทำงานมาถ่ายทอดให้น้องๆ นักศึกษาปัจจุบันได้รับฟังประสบการณ์ตรง เพื่อ เปิดมุมมอง และเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวนักศึกษาในด้านต่างๆ ก่อนสำเร็จการศึกษา และเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป ทั้งนี้สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า บรรยายหัวข้อ “ทิศทางและความต้องการของวิศวกร ณ ปัจจุบัน” และเสวนาหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามจริง” ซึ่งวิทยากร  ประกอบด้วย คุณเขมรัตน์  ศาสตร์ปรีชา รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ PEA ENCOM INTERNATIONAL คุณเกียนเรง เลียงจินดาถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คุณอารี  มุตตาวรงค์  Procurement Contact Manager คุณพงษ์ศักดิ์  ตันวิสุทธิ์ Head of Digital For Thai AIS Plc.  คุณสาธิต  ครองสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและผลงานตีพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา จากนั้นเป็นการถาม-ตอบ จากนักศึกษาซึ่งให้ความสนใจซักถามในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ มากมาย ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากับศิษย์เก่าและระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน  เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อไปในอนาคต
 
 
นางสาวจารุณี นวลบุญมา/รายงาน
 
 
 
 
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »