ทันตะร่วมกับสปป.ลาว เดินหน้า MOU ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศ

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Lao PDR
อ่าน 124 ครั้ง
18 ม.ค. 2562    Ying Poshuwan

 
รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Lao PDR ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเข้าพบและเยี่ยมชมคณะ พร้อมเจรจาปรึกษาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Lao PDR ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมบรรยายถึงการพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่องด้านวิชาการ และวิจัย หลังจากนั้นมีการร่วมเจรจาปรึกษาความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม และกลุ่มที่ 2 คือ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร  พร้อมกับการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านทันตกรรม ด้านงานเวชระเบียน อีกด้วย
 
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Lao PDR ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดด้านความรู้ทางทันตกรรมสมัยใหม่ ให้เป็นประโยชน์กับประเทศเพื่อนบ้านและประชาชนต่อไปในอนาคต
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »