หมอลำมาเนียจากงานวิจัยป.โทนศ.มข.สู่ภาพยนตร์เชิดชูคุณค่าหมอลำอีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สหมงคลฟิล์ม จัดงานการแถลงข่าว นักวิจัย มข.พบสื่อมวลชน เรื่อง “หมอลำมาเนีย การต่อยอดจากงานวิจัย จากรากเหง้าทางวัฒนธรรม สู่ภาพยนตร์แห่งจิตวิญญาณ” เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
อ่าน 364 ครั้ง
20 ม.ค. 2562    Raviporn Saisaenthong

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สหมงคลฟิล์ม จัดงานการแถลงข่าว นักวิจัย มข.พบสื่อมวลชน เรื่อง “หมอลำมาเนีย การต่อยอดจากงานวิจัย จากรากเหง้าทางวัฒนธรรม สู่ภาพยนตร์แห่งจิตวิญญาณ” โดยมี ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงาน รศ.ดร นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  นายนันทวุธ  ภูผาสุก นักวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ ร่วมแถลงข่าว  ในการนี้  มีทีมวิจัย  นักศึกษา และ ประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ณ ศูนย์อาหารคอมเพล็ค มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม  2562 ที่ผ่านมา
      หมอลำมาเนีย การต่อยอดจากงานวิจัย จากรากเหง้าทางวัฒนธรรม สู่ภาพยนตร์แห่งจิตวิญญาณ มีจุดเริ่มต้นจากงานวิจัยระดับปริญญาโทของ นายนันทวุธ  ภูผาสุก นักวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ การศึกษาพัฒนาการศิลปการแสดงหมอลำเพื่อผลิตภาพยนตร์เรื่อง  หมอลำมาเนีย เขย่าลูกคอรอให้เธอมารัก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านพัฒนาการของหมอลำซิ่ง  และ ศึกษากระบวนการผลิตภาพยนตร์
      ศ. ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งานนักวิจัยมข.พบสื่อมวลชน เป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสื่อสารให้เห็นว่างานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่สามารถพัฒนาต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ได้มีหลากหลาย ทั้งด้านนวัตกรรม สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงสาขาวิชาด้านศิลปศาสตร์ อย่างเช่นงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยที่ต่อยอดจากงานวิจัยรากเหง้าของวัฒนธรรมของคนอีสานอย่างหมอลำ ไปสู่การผลิตภาพยนตร์ ซึ่งเป็นงานวิจัยโดยนาย นันทวุธ ภูผาสุข สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และทีมนักวิจัย ความสำเร็จของงานวิจัยในวันนี้ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมของนักวิจัยที่ทำให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยดังกล่าว ซึ่งนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยและการพัฒนาประเทศ ซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นความภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการที่สามารถนำงานวิจัยหลายรูปแบบออกไปสู่การใช้ประโยชน์ทางสังคม ออกไปสื่อสารกับประชาคมต่างๆ
      รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ความรู้สึกภาคภูมิใจที่นักวิจัยเห็นคุณค่าของหมอลำซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมของอีสาน และสามารถนำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์ที่เนื้อหาเข้าใจง่าย
      “คนที่เสพหมอลำเป็นผู้สูงอายุ ในขณะที่คนดูภาพยนตร์เป็นเยาวชน นักศึกษา  ฉะนั้น การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหมอลำในงานวิจัยผ่านสื่อภาพยนตร์ จึงเป็นโจทย์ที่ยาก ที่ต้องทำหมอลำให้น่าดู มีคุณค่า  ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นการนำเสนอคุณค่าของหมอลำให้คนทุกวัยได้เห็นผ่านการเล่าเรื่องที่สนุกสนานโดยใช้ศิลปภาพยนตร์” คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  กล่าว
       นาย นันทวุธ ภูผาสุก นักวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะ ผู้กำกับภาพยนตร์ฯ กล่าวว่า ตนเองศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาที่เรียนปริญญาโทเป็นศิลปะนิพนธ์ ต้องมีผลงาน และ เล่มวิจัย จากนั้นก็พัฒนามาเป็นภาพยนตร์สั้น จนเป็น Thesis  หรือ วิทยานิพนธ์ และ ได้ผลงานเป็น ภาพยนตร์เรื่อง หมอลำมาเนีย  หลังจากนั้น คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ได้เห็นตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว จึงพัฒนาต่อยอดเป็นภาพยนตร์เรื่องยาว
      “วัฒนธรรมที่ไม่ปรับเปลี่ยนคือ วัฒนธรรมที่ตายแล้ว  แต่หมอลำเป็นศาสตร์ที่ไม่มีวันตาย เพราะสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสังคมได้  เพราะฉะนั้นการนำเสนอข้อค้นพบในวิทยานิพนธ์ในรูปแบบภาพยนตร์  เราจึงนำเสนอในรูปแบบที่ร่วมสมัย  สิ่งที่ผู้ชมจะได้รับจากการชมภาพยนตร์เรื่องนี้  คือความสนุก และ องค์ความรู้เกี่ยวกับหมอลำที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมสะท้อนผ่านนักแสดงที่เป็นคนรุ่นใหม่  รวมไปถึงการตัดต่อ เราพยายามนำเสนอในมุมมองใหม่ๆ แต่ผู้ชมยังสามารถสนุกและได้รับความรู้ไปด้วย” นาย นันทวุธ กล่าว
       นายปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ เผยว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่าง การศึกษาที่มุ่งเน้นนำเสนอคุณค่าของหมอลำ  และ ภาคธุรกิจ ที่สามารถนำเสนอเรื่องราวได้อย่างสนุกสนานผู้ชมสามารถเข้าถึงได้ง่าย
       “ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตรงกลางระหว่างการศึกษาไปสู่โลกของธุรกิจภาพยนตร์ เพราะผู้มาชมภาพยนตร์จะได้รับความบันเทิง และ สาระความรู้ที่นักศึกษาปริญญาโทคนนี้ เขานำเสนอให้สังคม ซึ่งในบรรดาหนังอีสานทั้งหมด เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เป็นโมเดลตัวอย่างในการนำเอาเนื้อหาสาระในเชิงวิจัยใส่เข้าไปในภาพยนตร์ที่ในรูปแบบของความบันเทิง”นายปรัชญา กล่าว
       ทั้งนี้ หมอลำมาเนีย เป็นเรื่องของเด็กบ้านนอก 3 คนที่มีความฝันร่วมกันในการก่อตั้งวงดนตรีหมอลำที่คนทั้งโลกเข้าถึง ซึ่งเป็นเหมือนภาพสะท้อนความฝันอันยิ่งใหญ่ของวัยรุ่นยุคใหม่ ที่อยากทำในสิ่งที่ใหญ่เกินตัวให้ประสบความสำเร็จ และต้องเผชิญกับสิ่งที่ท้ายทายมากมาย ผู้ที่สนใจ สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติม ผลงานวิจัย จากรากเหง้าทางวัฒนธรรม สู่ภาพยนตร์แห่งจิตวิญญาณ ได้ https://www.facebook.com/MolumMania/


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »