มข.เปิดบ้านต้อนรับ นร.มหาไถ่ศึกษาฯ พร้อมแนะแนวทางศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมคณะต่างๆ ทัศนศึกษา และรับฟังแนวทางการศึกษาต่อ พร้อมชมคณะที่นร.ตั้งเป้าไว้ในใจ หวังเป็นลูกเจ้าพ่อมอดินนแดง
อ่าน 152 ครั้ง
21 ม.ค. 2562    Wadchara Noichompoo

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางสาวจุฑามาศ  พิลาไชย  นักประชาสัมพันธ์  นายบริพัตร  ทาสี  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   นางสาวภรณ์ทิพย์  เขจรศาสตร์  พนักงานธุรการและพัสดุ  กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 108 คน  จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นำโดย คุณครูวราภรณ์  มูลตรีภักดี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร   และได้มี นายสุภาพ ไชยยา นักสารสนเทศ จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นวิทยากรบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนสู่คณะในฝัน  ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ก่อนมีรถนำขบวนกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำไปเยี่ยมชมคณะต่างๆ ต่อไป

          คุณครูวราภรณ์  มูลตรีภักดี  กล่าวว่า  “โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาจัดโครงการเปิดโลกทัศน์การศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  และสายศิลป์-ภาษา  ตามนโยบายของโรงเรียนอยากให้นักเรียนได้มีที่เรียนต่อระดับอุดมศึกษาทุกคน แล้วแต่ความชอบของเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปรียบเสมือนบ้านของเรา การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเรื่องที่ดีมากๆ  การได้เข้ามาเยี่ยมชมในครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนจะขึ้นชั้น ม.6 ซึ่งจะช่วยให้ตัดสินใจเลือกสาขาเรียนได้เป็นอย่างดี”

          คุณครูอนุชา  โคยะทา  ครูผู้สอนมัธยมปลายวิชาคณิตศาสตร์  ผู้ประสานโครงการศึกษาดูงานกล่าวว่า  “การนำนักเรียนมามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ อยากให้นักเรียนได้เห็นภาพจริงในการเรียนต่อในคณะต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกคณะของนักเรียน มาเรียนรู้ว่าคณะอะไรเรียนอะไรบ้างจะได้ตัดสินใจได้ ในฐานะเป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  จึงเชื่อว่าการรได้เห็นสถานที่การศึกษาจะทำให้สามารถค้นหาความชอบและความถนัดของตนเอง  เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพที่รักและถนัดได้ดี”

          การเปิดบ้านมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้อนรับนักเรียนมัธยมปลายนั้น  เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา   การแนะแนวทางนำสาขาวิชาที่เปิดทำการสอนเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้เก็บเกี่ยวความรู้  และประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด จะทำให้นักเรียนสามารถตัดสินใจ  และวางแผนการศึกษาในอนาคตของตนเอง   อันจะนำให้ก้าวไปสู่คณะในฝันได้ต่อไป

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู

ภาพ  :   วัชร์สิทธิ์  น้อยชมภู

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »