คณะบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Mini MBA for Young Executive

คณะบริหารธุรกิจ มข. วิทยาเขตหนองคาย มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Mini MBA for Young Executive แก่บริษัทน้ำตาลกุมภวาปี จำกัด และบริษัทในเครือ
อ่าน 298 ครั้ง
22 ม.ค. 2562    Anirut Sootinan

               ในวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (Nong Khai Business School, NBS) ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารระดับต้นที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Mini Master of Business Administration for Young Executive (Mini MBA for Young Executive) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารระดับต้นประกอบด้วย ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ หลักสูตร Mini ได้ดำเนินการเรียนการสอนระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ.2562 บริษัทน้ำตาลกุมภวาปี จำกัด ตั้งอยู่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นบริษัทที่ทำการผลิตน้ำตาลเป็นรายแรกๆ ของประเทศไทย และได้ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 55 ปี

               หลักสูตร Mini MBA for Young Executive มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบและมีความสอดคล้องในการบริหารงานทางธุรกิจ 2) เพื่อให้เข้าใจ และสามารถในความรู้ด้านการจัดการธุรกิจไปใช้ในการทำงานจริง 3) เพื่อให้สามารถสร้างวิธีการบริหารงานแบบองค์รวมเชิงกลยุทธ์ 4)           เพื่อให้สามารถพัฒนาการจัดการทางธุรกิจได้ด้วยตนเองอย่างมีหลักการและใช้งานได้จริง  ผู้สอนหลักสูตร Mini MBA for Young Executive ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.นารา กิตติเมธีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ ประธานหลักสูตร MBA สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม และ อาจารย์ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล อาจารย์ประจำสาขาการเงิน

ข่าว : ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์

ภาพ / นำเสนอโดย : อนิรุต สุทธินันท์

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »