มข.ต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศอุดรธานี

นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมกว่า 600 คนเดินทางมารับฟังการแนะแนวศึกษาต่อ กล่าวเชื่อมั่นคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่นชอบบรรยากาศที่น่าเรียน
อ่าน 216 ครั้ง
30 ม.ค. 2562    Udomchai Supanavong

      วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น.มหาวิทยาลัยขอนก่นได้ให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี ที่ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 633 คน พร้อมครูอาจารย์จำนวน 30 คน นำโดย อาจารย์ประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อขอรับการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยการประสานงานและอำนวยความสะดวกโดยกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      เมื่อเดินทางมาถึง ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับโดยได้กล่าวถึงความพร้อมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนคุณภาพทางการศึกษาและศักยภาพด้านต่างๆที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์สำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ จากนั้น ผศ. ผศ.ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ต่อด้วย คุณสุภาพ ไชยา นักสารสนเทศ วิทยากรจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้เป็นผู้บรรยายถึงแนวทางขั้นตอนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการแนะแนวจากคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ตามลำดับ
      น.ส.พิมพ์วิภา โคกโพธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เผยว่า ตั้งใจอย่างมากที่จะเข้ามาเรียนในคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะอยากได้ความรู้กลับไปบริหารกิจการของครอบครัว สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วถ้าในภูมิภาคนี้แล้วถือว่าเพียบพร้อมที่สุดแล้ว รุ่นพี่ต่างบอกกันว่าจบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะหางานทำได้ไม่ยากเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพทางการศึกษาที่สูงและนักศึกษาที่จบไปจะมีความรู้และประสบการณ์ที่ดี ตอนนี้ก็พยายามอ่านหนังสือเตรียมตัวและเลือกที่จะเข้าค่ายเพื่อกวดวิชาเตรียมความพร้อมให้ตัวเองเพื่อให้มีโอกาสตามที่ฝันไว้
     น.ส. บงกชธภรณ์ ทองทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้เดินทางมาในครั้งนี้กล่าวว่า ตนเองตั้งใจอยากเรียนด้านรัฐศาสตร์และการปกครอง เพราะคิดว่าการทำงานด้านการบริหารการปกครองจะช่วยให้ประเทศได้รับการพัฒนาก้าวหน้าได้โดยตรงเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน  สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง รุ่นพี่ได้มาเรียนต่างบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดี มีกระบวนการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ สภาพแวดล้อมและอีกหลายอย่างที่น่าสนใจ อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้านซึ่งคุณพ่อคุณแม่อยากให้มาเรียน
   หลังจากได้ถ่ายภาพร่วมกันและมอบของที่ระลึกระหว่างกันแล้ว นักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศทั้ง 633 คนได้มีโอกาสไปทัศนศึกษางานวันเกษตรภาคอีสาน ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ข่าว-ภาพ / อุดมชัย สุพรรณวงศ์
  
           
    

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »