JSPS & JST แนะแนวทุนวิจัยและศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2561

บรรยายกิจกรรมระดับนานาชาติต่างๆพร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศตลอดจนประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
อ่าน 198 ครั้ง
7 ก.พ. 2562    Sakhin Khaochaimaha

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2562 ผศ. ภญ. ดร. อัจราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมแนะแนวทุนวิจัยและทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561  ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) และองค์การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (JST)นำโดย คุณได โทมิยามะ รองผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพ และคุณโยชิฮิเดะ โคบายาชิ หัวหน้าองค์การ JST สำนักงานสิงคโปร์พร้อมด้วยคณะฯ ได้ร่วมบรรยายกิจกรรมระดับนานาชาติต่างๆพร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศตลอดจนประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นในสาขาต่างๆ อาทิ ด้านวิทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจำนวนมาก ในงานแนะแนวมีคณาจารย์ศิษย์เก่าJSPSได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัยและศึกษาต่อป.เอก ณ ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ร่วมงาน

 

ข่าว/ภาพ: เสาวณีย์ นามทะจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์

 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »