กองสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมต้อนรับคณะนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ จ.ยโสธร นำนักศึกษาระดับ ปวช.50คน ทัศนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมรับฟังการแนะแนวการศึกษา
อ่าน 206 ครั้ง
8 ก.พ. 2562    Udomchai Supanavong

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยกองสื่อสารองค์กร ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ จ.ยโสธร จำนวน 50 คนพร้อมด้วยอาจารย์  ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานอธิการบดี 2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการมาทัศนศึกษาและรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    เมื่อคณะเดินทางมาถึงได้ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมรับเอกสารข้อมูลการแนะแนวและฟังการแนะแนวการรับเข้าศึกษาต่อ โดย คุณสุภาพ ไชยา จากกลุ่มภารกิจประมวลผล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อด้วยการสนทนาถามตอบและรับรางวัลของที่ระลึกกับพิธีกรกองสื่อสารองค์กร จากนั้นตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณ จึงได้เดินทางต่อ
    อาจารย์ ขนิษฐา คุณุ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ผู้นำคณะนักศึกษาเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้เผยว่า การมาทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ประจำปีให้กับนักศึกษาโดยเดินทางไปศึกษาในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน แต่ในปีนี้เลือกที่จะมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงแนวทางในการวางแผนการศึกษาในอนาคต เพราะแม้ว่าทางวิทยาลัยจะเน้นการสอนในสายอาชีวะศึกษาแต่นักศึกษาที่เรียนมาถึง ปวช.3 สามารถเลือกเส้นทางไปสู่อุดมศึกษาได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นที่สนใจของนักศึกษาโดยเฉพาะในคณะวิชาด้านการบริการธุรกิจ ที่ตรงกับสาขาการบัญชีของนักศึกษา
    ในส่วนของแรงจูงใจที่สำคัญต่อการเลือกสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ ขนิษฐา คุณุ เผยว่านักศึกษามักให้ความสนใจสถาบันการศึกษาที่มีรุ่นพี่เข้าไปศึกษา ซึ่งรุ่นพี่จะสามารถให้ข้อมูลได้ดีเพื่อประกอบการตัดสินใจ แม้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะยังไม่มีนักศึกษาของเราเข้ามาศึกษาแต่เรามีอาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเป็นสื่อในการรับรู้ข่าวสารและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาได้
    นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ได้เดินทางต่อไปเพื่อเข้าชม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยานับตั้งแต่การกำเนิดโลกสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรสำคัญที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)  
 
ภาพ:ข่าว / อุดมชัย สุพรรณวงศ์ 
ภาพ / วัชร์สิทธิ์ น้อยชมภู
     
   
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »